Get Moved maakt theater toegankelijk voor ieder kind

Get Moved, een project van Theater De Nieuwe Vorst en dansgezelschap de Stilte, maakt theaterbezoek mogelijk voor kinderen met een fysieke beperking of een sociaaleconomische achterstand. In de week van twaalf april vonden de eerste voorstellingen plaats voor enkele groepen van Auris Florant, een school voor kinderen die moeite hebben met taal.

15-04-2021
Nieuws

In november 2017 presenteerde Theater De Nieuwe Vorst een dansvoorstelling van de Stilte voor ongeveer dertig leerlingen met een lichamelijke beperking. Voor de school was het niet evident om met deze kinderen een theater te bezoeken, maar juist dans maakte erg veel in ze los. Voor dansers, kinderen, begeleiders en het theater was het een succeservaring. Deze gebeurtenis heeft Theater De Nieuwe Vorst en de Stilte gemotiveerd om een passend aanbod op te zetten voor kinderen voor wie theaterbezoek geen vanzelfsprekendheid is.

Pilotproject
Get Moved richt zich op kinderen uit het speciaal onderwijs, de internationale school, scholen in het buitengebied en op kinderen in de achterstandswijken van Tilburg. Theaterbezoek wordt voor deze groepen mogelijk door de juiste randvoorwaarden: kleine publieksaantallen vervoersoplossingen en ruimte voor persoonlijke begeleiding is. Het pilotproject is een aanzet om theaterbezoek voor kwetsbare doelgroepen vanzelfsprekend te maken. Anneke van der Linden, programmeur van De Nieuwe Vorst: “Het belangrijkste effect is dat deze kinderen kennismaken met professionele podiumkunsten in een professionele omgeving en dat kinderen die dachten dat theater niks voor hen was, aan den lijve ondervinden dat ze hier wél horen.”

Reacties
Deze week zagen verschillende groepen van Auris Florant de voorstelling HiHaHuttenbouwers. Met aandacht en enthousiasme keken ze samen naar de voorstelling. Bij terugkomst in de foyer oefende de hele klas meteen op de moves uit de voorstelling. Elles Kuppens, schoolleider onderbouw: “Het is ongelooflijk mooi dat we onze leerlingen een theatervoorstelling hebben kunnen geven. De meeste van hen zijn nooit eerder in een theater geweest, dus dat is een bijzonder mooie, unieke ervaring. In deze tijd waarin zo weinig extra’s mogelijk is, voelt het nog meer als een cadeau dat je met de leerlingen een uitje kunt maken. De dansvoorstelling was zo mooi en knap, het sprak de kinderen erg aan.”
Ook voor de dansers van De Stilte was het fijn om voor de kinderen te kunnen spelen. ‘Heel leuk om te zien wat het met de kinderen doet, dat ze plezier hebben en dat ze zo ‘mesmerized’ zijn. Het is fijn om jezelf eraan te kunnen herinneren waar je het voor doet, waar je zo graag voor speelt.’Get Moved wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. In 2021 presenteert De Nieuwe Vorst twaalf voorstellingen van de Stilte. Get Moved wordt gecoördineerd door educator Gwen Sengers van Theaters Tilburg. Zij enthousiasmeert scholen voor speciaal onderwijs en maatschappelijke organisaties uit Tilburg om theater te bezoeken.

In november 2021 staat de voorstelling de Ontspoking acht keer op het programma in Theater De Nieuwe Vorst.====


Voor meer informatie over Get Moved kun je contact opnemen met:

Anneke van der Linden van Theater De Nieuwe Vorst: anneke@denieuwevorst.nl – M 06-41931997

Jan Baanstra van dansgezelschap de Stilte: jan@destilte.nl – M 06-38198201

Gwen Sengers van Theaters Tilburg: gsengers@theaterstilburg.nl.

English