Nieuws

Mandela Wee Wee neemt afscheid van de Raad van Toezicht

di 2 maart 2021
Nieuws

De Raad van Toezicht van De Nieuwe Vorst kent een diverse samenstelling, met leden die bewust geselecteerd zijn op hun actieve en ondernemende profiel. Anders gezegd: betrokken mensen uit de dagelijkse praktijk. Het risico daarvan is dat deze andere activiteiten zodanige tijd en prioriteit gaan vragen, dat te weinig ruimte overblijft voor de rol van toezichthouder.

Voor Mandela Wee Wee deden zich zodanig mooie kansen voor als acteur, dat we gezamenlijk hebben besloten dat hij zich vanaf 2021 terugtrekt uit de Raad van Toezicht om zich volledig op zijn andere werkzaamheden te richten. Een lastige beslissing, want Mandela wilde graag zijn bijdrage aan de Nieuwe Vorst blijven leveren en deze werd ook zeer gewaardeerd.

Wij danken Mandela voor zijn betrokkenheid en inzet, en wensen hem uiteraard alle goeds in zijn persoonlijke carrière. In de Raad van Toezicht is met Joep van der Geest voldoende artistieke achtergrond aanwezig, zodat de kennis en ervaring op artistiek gebied is gewaarborgd.