Publiek

Jaarverslag en bestuursinfo

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Verslag RvT 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018


Jaarrekening

Jaarrekening 2020 verkort

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018Bedrijfsvorm

De Nieuwe Vorst hanteert een Raad van Toezicht-model, met een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de gang van zaken binnen De Nieuwe Vorst en de uitgevoerde activiteiten. De Raad adviseert het Bestuur en treedt op als werkgever van het Bestuur.

Bestuurder
Bart van de Laak (interim)

Raad van Toezicht
Marc Heuvelmans
Dorien Lathouwers
Anneke JenniskensRSIN
814460768

ANBI status
De Nieuwe Vorst heeft een ANBI status.
Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar voor 125%.
ANBI formulier

Beloningsbeleid
De Nieuwe Vorst volgt de CAO Nederlandse Podia

Governance Code Cultuur
Stichting De Nieuwe Vorst hecht veel belang aan transparant en goed bestuur en past de principes van de governance code cultuur toe. Lees meer over de code op governancecodecultuur.nl.