1030 1991 Barreland
1030 Scene 1991 T Barre Land © Sofie Knijff
1030 Scene 2 1991 T Barre Land © Sofie Knijff

1991

't Barre Land

1991 zweeft tussen fictie, autobiografie en politieke satire. Een spel met taal en herinnering waarin Dubravka Ugrešić pleidooi voor de onafhankelijkheid en de vrijheid van de kunst en de literatuur, en haar scherpe blik op dreigend nationalisme de toon voeren.

In 1991, het palindroom-jaartal dat niet verandert wanneer je het van achteren naar voren leest, met de 1 als symbool van het begin en de 9 voor het eind, brak de oorlog uit in Joegoslavië.

Deze nieuwe voorstelling van 't Barre Land is gebaseerd op de verhalen en essay's van Dubravka Ugrešić, een 'Joegoslavisch' letterkundige en experimenteel schrijfster die weigerde mee te gaan in de nationalistische revolte. Ze schreef kritisch over de nieuwe gewelddadige ideologie en de etnische zuivering die ook op het gebied van de taal en de kunst werd toegepast. Haar boeken werden uit de bibliotheken en de boekhandels verwijderd, zijzelf werd verketterd als vijand van het volk, ze moest haar land ontvluchten en belandde uiteindelijk als balling in Amsterdam.

Opgebouwd uit gloedvolle monologen van Vincent van den Berg en Margijn Bosch, inspirerende intermezzo’s door Czeslaw de Wijs en de gitaarmuziek van Stef van Es, ontvouwt 1991 zich tot een indringende en tegelijk humorvolle, hartverwarmende voorstelling.
Volkskrant - Lees meer
1030 Scene 3 1991 T Barre Land © Sofie Knijff
Met deze ‘vertoneling’ van Ugresics zorgt ’t Barre Land voor een mijlpaal in de huidige theaterpraktijk, waarin boekbewerkingen aan de orde van de dag zijn. De drie spelers, behalve Van den Berg ook Czeslaw de Wijs en Margijn Bosch, met Stef van Es op gitaar, brengen theatrale essayistiek, en dat is even gewaagd als zeldzaam.
Theaterkrant - Lees meer
Meer info en credits

Van en met Margijn Bosch, Vincent van den Berg en Czeslaw de Wijs, drukwerk LetterpressAmsterdam, publiciteit Esra J. Merkel.
Met dank aan: Dubravka Ugrešić

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Theater