Bekijk tickets

ALL too HUMAN: Rewriting history

Door Minorities and Philosophy van Tilburg University

Wat betekent diversiteit? Hoe kunnen we de geschiedenis inclusief maken? Welke rol kunnen filosofen daarin spelen? Dat soort vragen komen voorbij tijdens ALL too HUMAN, een eendaags festival dat wordt georganiseerd door MAP (Minorities And Philosophy) vanuit Tilburg University, in samenwerking met Krakers. Een dag die volledig in het teken staat van educatie, filosofie, kunst én - ook niet onbelangrijk - een feestelijk programma, allemaal rondom de thema’s diversiteit en inclusie.

View English content arrow-right

Deze derde editie zal het thema “Rewriting History” centraal staan. Tijdens ALL too HUMAN creëren wij ruimte om met een kritische blik (terug) te kijken, elkaars perspectieven te leren kennen en te luisteren naar de onbekende verhalen uit de geschiedenis. Dit allemaal in de vorm van lezingen, workshops, dans, muziek en exposities.

Binnenkort zal het volledige programma bekend worden gemaakt. Houd vooral onze instagram in de gaten!

Rewriting?
‘Herschrijven’ betekent niet dat we (pijnlijke) momenten uit de geschiedenis uitwissen, maar onze geschiedenis her evalueren. Dat gaan we doen met nieuwe ideeën en testimonies van mensen die (nog) niet zijn meegenomen in de algemene vertellingen van onze geschiedenis, vaak omdat ze tot een onderdrukte minderheid behoren. Neem bijvoorbeeld de verborgen geschiedenis van disability in Nederland, de post-koloniale noot van bepaalde dansvormen en de rol die de emotie van trots speelt in het herschrijven van de geschiedenis. We geven geluid aan de ondergesneeuwde of genegeerde verhalen, die belangrijk zijn om onze kennis te verrijken en een inclusievere samenleving te creëren. We zijn nu nog afhankelijk van de mensen die onze collectieve verhalen creëren: de mensen in machtsposities voor wie het behouden van de status quo in het eigenbelang is. In een tijd waarin de democratie onder druk ligt door allerlei factoren, is het cruciaal om elkaar te vinden in het herschrijven van onze collectieve en persoonlijke geschiedenis.


📅 Zaterdag 28 oktober
🕒 13:00 - 00:00
💸 € 12,50
📍 De Nieuwe Vorst

Beelden: ALL too HUMAN 2022 door Mascha van Kleef & Jostijn Ligtvoet

English

What does diversity mean? How can we manage to make our history more inclusive? And what role do philosophers hove in doing so? These are the kind of questions that will be central during ALL too HUMAN, a one-day festival organized by MAP (Minorities and Philosophy) from Tilburg University, together with Krakers. A day full of education, philosophy, art and – not to forget – celebration, all of which will revolve around themes of diversity and inclusion.

For the third edition of ALL too HUMAN, the central theme of the festival will be ‘Rewriting History.’ By means of lectures, workshops, music and art exhibitions, we will create a space to critically reflect upon history, as well as getting to know new perspectives and listening to the less known stories of our history.

The full program will soon be announced. Be sure to keep an eye on our Instagram pages @maptilburg and @krakers_tilburg!

Rewriting history?
‘Rewriting’ doesn’t mean ‘removing’ the painful aspects from our history. It rather means to reevaluate those aspects, by involving new ideas and testimonies of those people who have long been excluded from history, often on the basis of their belonging to an oppressed minority. Take for instance the hidden history of disability in the Netherlands, the influence of post-colonialism on certain dance styles, or the role that pride takes in the rewriting of our history.

Right now, we must depend on the people in positions of power to tell ‘our’ shared history, while it is in their interest to maintain the status quo. Therefore, we want to raise awareness to those stories that have long been forgotten or ignored, because in the end, these are essential for enriching our knowledge and creating a more inclusive society. In a time where democracy is under pressure, it is crucial to find community in the rewriting of our collective and personal histories.


Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English