0205 Botanical Wasteland6 © Wikke Van Houwelingen
0205 Theater Rotterdam  Botanical Wasteland

Botanical Wasteland

Boogaerdt/VanderSchoot & Touki Delphine | Theater Rotterdam

Botanical Wasteland is een muzikale live performance en video-installatie ineen. Een happening waar je als publiek onderdeel van bent. Een prikkelend pleidooi voor radicale verandering.

View English content
Een bevlogen poging om de toekomst te omarmen

Neem plaats in de felgroene proeftuin van Botanical Wasteland. Een futuristische biotoop vol plastic restafval en techno-puin, waarin de mens niet langer centraal staat. Waarin alles met elkaar verstrengeld is en de grenzen tussen natuur, technologie, lichaam en identiteit zijn opgeheven.

Door de destructieve wijze waarop de mensheid zich deze planeet heeft toegeëigend, leven we in een tijd van massale uitsterving. Muziektheatergezelschap Touki Delphine en theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot doen een bevlogen poging om onze blik op de onafwendbare toekomst en onze relatie met de veranderende wereld in positieve zin te veranderen.

0205 Botanical Wasteland2 © Mark David

Zet je zintuigen wijd open en ga mee naar een wereld die je niet eerder in het theater zag. Wat je ziet en ervaart gaat voorbij aan denken en begrijpen.

Een fascinerend spektakel, dat zich onttrekt aan de geijkte grimmigheid van dystopische toekomstbeelden.
De Groene Amsterdammer
Botanical Wasteland is geen pessimistisch kunstwerk, integendeel. Zelfs de ondergang van de mens gaat gepaard met visuele grappen.
De Volkskrant - Lees meer
0205 Botanical Wasteland3 © Mark David

English

An impassionate plea for change

Take a seat in Botanical Wasteland’s lurid-green testbed. A futuristic habitat full of plastic waste and techno-garbage, in which man no longer holds centre place. In which everything is intertwined and the boundaries separating nature, technology, body and identity have been lifted.

As a result of the destructive way in which mankind has taken control of this planet, we are living in times of mass extinction. So, theatre artists Boogaerdt/VanderSchoot and musicians/performers Touki Delphine together launch a rousing appeal to radically change our relation with the world. Botanical Wasteland is a live performance with music and video-art all-in one. An event which involves the audience. A proposal for a new civilization where the ‘non-humans’ are empowered.

Come along to a new world you’ve never seen before on stage. What you’ll see and discover will go beyond thinking and understanding. So, open up your senses and see what happens.

Meer info en credits

Co-creatie Boogaerdt/Vanderschoot & Touki Delphine, regie Bianca van der Schoot, muzikale compositie Touki Delphine, spel Suzan Boogaerdt, Niels Kuiters, Dalton Jansen en Bo Koek, decoradvies Marloes en Wikke, lichtontwerp Axel Dikkers, kostuums Lotte Goos, regieassistentie Koen van Etten.
Theater Rotterdam presenteert Botanical Wasteland in coproductie met Touki Delphine.

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Theater

Filter

Language no problem