102425 Camilla Paycha

Ice Skates And Other Cruelties

Camille Paycha

In de voorstelling Ice Skates And Other Cruelties bevindt circusartiest Camille zich op glad ijs. Op vlijmscherpe schaatsen snijdt ze allerlei levensgrote vragen aan.

View English content
Vlijmscherpe performance vol gevaarlijke poëzie

Hoe kunnen wij ons meer bewust worden van onze omgeving? Hoe kunnen we de wereld meer als één geheel zien? Het materiaal glas gebruikt ze om deze vragen te onderzoeken. Je ziet vloeiende bewegingen en scherp glas. Maar misschien is het precies omgekeerd? Op een synthetische ijsbaan, achter lagen glas, prikkelt ze de verbeelding. Geniet van de brutale poëzie en de prachtige wreedheid in een experimentele voorstelling op het scherp van de snede.


Tickets € 15 via Festival Circolo

English

In the performance Ice Skates And Other Cruelties, circus artist Camille finds herself on thin ice. On razor-sharp skates, she tackles all sorts of life-size questions. How can we become more aware of our surroundings? How can we see the world more as a whole? She uses the material glass to explore these questions. You see flowing movements and sharp glass. But maybe it is exactly the other way round? On a synthetic ice rink, behind layers of glass, she stimulates the imagination. Enjoy the brutal poetry and the beautiful cruelty in an experimental performance at the cutting edge.

Delen