1202 De Zaak Shell Capmpagnebeeld
1202 Shell 26 Okt2020©Karinjonkers010
1202 Shell 26 Okt2020©Karinjonkers025
1202 Shell 26 Okt2020©Karinjonkers047

De Zaak Shell

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit | Frascati Producties

De laatste witte mannelijke neushoorn is uitgestorven. Bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen zijn overal ter wereld aan de orde van de dag. Waarom wordt er niet collectief meer verantwoordelijkheid genomen?

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang op de voet. Ze bezochten aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen speeches en interviews van Shell, ploegden akkoorden en beleidsnota’s van overheden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms en buurmannen zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. Welke beelden, argumenten en retoriek zorgen ervoor dat er zo weinig schot zit in het oplossen van het klimaatprobleem?

De wereld is in handen van degene met de beste tekst en het strakste kostuum

In De zaak Shell komen de belangrijkste stemmen uit het klimaatdebat samen. Aanleiding is de rechtszaak die de NGO Milieudefensie aanspant tegen Shell. Inzet van de zaak: Shell dwingen hun bedrijfsvoering radicaal te veranderen. Het verweer van Shell? Niet wij, maar de consument moet veranderen. Heeft Shell een punt? Is de consument echt vrij? Of moet toch de overheid meer doen? In het theaterstuk De zaak Shell zien we hoe geraffineerd iedereen in het debat zijn verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij en welke gevolgen dat heeft.

Waarschijnlijk beslist de rechter pas over een paar jaar. Ondertussen wordt de winnaar van het publieke debat bepaald door degene die zijn rol het beste heeft voorbereid. En dat is het doel van deze theatervoorstelling: Anoek Nuyens en Rebekka de Wit geven het publiek een ultiem pleidooi, zodat iedereen zijn of haar eigen rol in het klimaatdebat beter kan begrijpen en beter kan spelen. Want de wereld is in handen van degene met de beste tekst en het strakste kostuum.

De zaak Shell is een belangrijke voorstelling die door iedereen gezien moet worden, al is het maar om een beetje hoop te houden of te krijgen.
Theaterkrant - Lees meer
Jan Mom spreekt theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit over hun voorstelling De zaak Shell in de podcast Opium.
Radio 4 - Opium - Lees meer
Meer info en credits

concept, tekst en spel: Anoek Nuyens en Rebekka de Wit
spel: Nederland Jaap Spijkers, Janneke Remmers en Musia Mwankumi (stage)
spel België: Suzanne Grotenhuis, Peter van den Begin en Musia Mwankumi (stage)
eindregie: Erik Whien
vormgeving: Marloes en Wikke
geluidsontwerp: Christiaan Verbeek
kostuum: Fransje Christiaans
dramaturgie en tekstbijdrage: Freek Vielen
beeld: Studio Caro
productie: Frascati Producties / De Nwe Tijd met steun van Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vlaamse gemeenschap.


Anoek Nuyens en Rebekka de Wit maken sociaal bewogen, documentair theater. Het gesprek dat zij starten, strekt zich uit over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Bij Frascati Producties ontwikkelden zij het theaterproject Tenzij je een beter plan hebt (2017) waarin op zoek gegaan werd naar een manier om ons een wereld te verbeelden waar de mens niet meer de maat der dingen is. De voorstelling mondde uit in Tenzij je een beter plan hebt: De Rechtszaak (2018) over de mogelijkheid een rechtszaak aan te spannen om ons milieu te beschermen.

Delen

Uitverkocht

Genre

Theater