1201 02 De Zaak Shell© Jean Van Lingen

De Zaak Shell

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit | Frascati Producties

De laatste witte mannelijke neushoorn is uitgestorven. Bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen zijn overal ter wereld aan de orde van de dag. Wat kunnen we doen om het tij te keren?

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang op de voet. Ze bezochten aandeelhoudersvergaderingen van multinationals, lazen speeches en interviews van Shell, ploegden akkoorden en beleidsnota’s van overheden door en noteerden stelselmatig de opmerkingen van hun ooms en buurmannen zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. Welke beelden, argumenten en retoriek zorgen ervoor dat er zo weinig schot zit in het oplossen van het klimaatprobleem?


Voor iedere partij of stem in het klimaatdebat schreven ze een pleidooi. In De zaak Shell komen al deze stemmen samen: van de twijfelende burger tot het door aandeelhouders gestuurde bedrijf en van de machteloze overheid tot de verslaafde consument.

Een ultiem pleidooi voor elke stem in het klimaatdebat.

Aanleiding voor dit grootschalige project is de rechtszaak die de onafhankelijke ngo Milieudefensie tegen Shell aanspant om hen te dwingen hun bedrijfsvoering radicaal te veranderen. De oliegigant is verantwoordelijk voor een enorme uitstoot aan broeikasgassen: twee keer zoveel als heel Nederland bij elkaar.

Het verweer van Shell? Niet wij, maar de consument moet veranderen. Nuyens en De Wit laten in de voorstelling De zaak Shell zien hoe geraffineerd iedereen in het debat zijn verantwoordelijk doorschuift naar een andere partij.

De rechter zal waarschijnlijk pas over een paar jaar beslissen wie de winnaar zal zijn in de echte rechtszaak tegen Shell, maar ondertussen wordt de winnaar van het publieke debat bepaald door degene die zijn rol het beste heeft voorbereid. En dat is het doel van deze voorstelling: het publiek een ultiem pleidooi geven, zodat ze hun eigen rol in het klimaatdebat beter kunnen begrijpen en spelen. De wereld is immers in handen van degene met de beste tekst en het strakste kostuum.

Meer info en credits

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit maken sociaal bewogen, documentair theater. Het gesprek dat zij starten, strekt zich uit over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Bij Frascati Producties ontwikkelden zij het theaterproject Tenzij je een beter plan hebt (2017) waarin op zoek gegaan werd naar een manier om ons een wereld te verbeelden waar de mens niet meer de maat der dingen is. De voorstelling mondde uit in Tenzij je een beter plan hebt: De Rechtszaak (2018) over de mogelijkheid een rechtszaak aan te spannen om ons milieu te beschermen. De basis voor de samenwerking met Milieudefensie was gelegd.

Concept, tekst en spel Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, spel Jaap Spijkers, Janneke Remmers, en Musia Mwankumi (stage), eindregie Erik Whien, vormgeving Maarten van Otterdijk,

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Theater