Proboscis Monkey Closeup Portrait

DIER

Tom Struyf

Een diepgravende maar lichtvoetige (en bij momenten hilarische) theatervoorstelling op de grens tussen performance, concert en documentaire. Met filmpjes van dieren die op mensen lijken, en fragmenten uit interviews met biologen en gedragswetenschappers die op dieren lijken.

Een olifantenmoeder rouwt urenlang bij het lichaam van haar overleden kalf.
Een mier verzorgt in het heetst van de strijd een zwaargewonde soortgenoot.
Een aap in de dierentuin gaat in hongerstaking omdat zijn buurman lekkerder eten krijgt dan hij zelf.
Een kat en een mus zijn onafscheidelijke vrienden.


Dier is een theatervoorstelling over dieren die op mensen lijken, en mensen die op dieren lijken.

Dier gaat over het genie van een mierenkolonie, de humor van een flamingo, de intelligentie van een varken, en de aanwezigheid van onszelf: de mens. Over hoe we met dieren omgaan en zij met ons, en hoe verschillend we naar dieren kijken en hen beleven: van trouwe levensgezel tot bien cuit op ons bord.

Dier gaat over de schoonheid van de vergissing, over de oerkracht van het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, over de verhouding tussen mens en dier en de verbondenheid met onze eigen natuur.

Dier is geïnspireerd op YouTube-filmpjes van dieren die zich vergissen, en op het werk van de Nederlandse bioloog Frans de Waal, die aan de hand van dierlijk gedrag menselijk gedrag probeert te verklaren - en andersom. Van dieren met empathie, een ongekende levenslust of zorg en toewijding voor een ander, tot dieren die toneelspelen en zich een rol aanmeten om iets gedaan te krijgen: vreemdsoortig sociaal gedrag dat we exclusief aan de mens zouden toeschrijven, en niet meteen zouden verwachten van dieren.

Meer info en credits

Concept Tom Struyf, van en met Judith de Joode, William Bakker & Tom Struyf, muziek William Bakker, eindregie Suze Milius

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Theater