Bekijk tickets

Hard Cut Paradise

Collectief het Paradijs

Hard Cut Paradise is een fysieke beeldenstorm, een aaneenschakeling van controversiële gedachtes, troostende beelden, een absurde verbeelding van de menselijke geschiedenis waarin we onszelf en het publiek bevragen wat nu eigenlijk beschaafd is.

View English content arrow-right

Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef men verhalen op waar we ons vandaag de dag nog aan vast klampen. Toen Eva de appel van de boom plukte ontstond er kennis van goed en kwaad en begonnen we ons te schamen voor onze naaktheid. Sinds de industriële revolutie is economische groei het heilige ideaal geweest, kapitalisme en consumentisme doken op en in 1885 besloten de grootmachten van Europa Afrika met potlood en liniaal op te delen.

Het zijn deze grote veranderingen geweest waar we vandaag de dag onze beschaving op baseren. Maar hoe beschaafd zijn we eigenlijk? En wat leren we van de beschavingen voor ons? Wanneer de ene beschaving afbrokkelt lijkt de ander zich al aan te dienen en bouwen we zo snel mogelijk iets nieuws op zonder stil te staan bij de brokstukken van het verleden. We zijn dagelijks bezig met onze toekomst: we proberen rampen te voorkomen, te emanciperen en te kiezen welke mensen de wereld draaiende moeten houden. Maar als we kritisch naar ons geschiedenis kijken kunnen we dan opgelucht ademhalen met het besef dat het stukken beter gaat of zijn we compleet verdwaald geraakt en is onze beschaving toch slechts een dun laagje vernis? Collectief Het Paradijs creëert een plek waar de ruimte continue zal transformeren, door hen die zich de beschaafden noemen.

English

More than two thousand years ago, stories were written that we still cling to today. When Eve plucked the apple from the tree, knowledge of good and evil emerged, and we began to feel shame for our nakedness. Since the industrial revolution, economic growth has been the sacred ideal, capitalism and consumerism emerged, and in 1885, the great powers of Europe decided to divide Africa with pencil and ruler.

These have been the significant changes on which our civilization is based today. But how civilized are we really? And what do we learn from civilizations that came before us? When one civilization crumbles, it seems another is already emerging, and we quickly build something new without reflecting on the fragments of the past. We are constantly engaged in our future: trying to prevent disasters, emancipate, and choose who should keep the world turning. But when we critically examine our history, can we breathe a sigh of relief with the realization that things are much better, or have we become completely lost, and is our civilization just a thin layer of varnish? Collectief Het Paradijs creates a space where the environment will continuously transform, by those who consider themselves civilized.

Meer info en credits arrow-right

spel Ivar schutte en Vincent van Woerkom en Luuk Weers

regie vincent van woerkom

productie floor Öfner

zakelijk Christiaan Uytdehaage

technische productie Yared van der Zijde

licht Maarten van Burken techniek Joram van Vliet

decorontwerp Calle de hoog

decorbouw jurriaan de vos

decor advies Theun Mosk

artistiek advies Loes van der Pligt

dramaturgie advies Florian Hellwig

foto Elze van Houtum

marketing MEERMETVEER

deze productie is tot stand gekomen in maakhuis Het Motorblok


Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English