Voorstellingsbeeld C Nikola Kostic
Campagne Beeld A C Nikola Kostic Natasa Radosavljevic
Campagnebeeld How It Ends B C Nikola Kostic Natasa Radosavljevic

How It Ends

Jelena Kostic

HOW IT ENDS is een aangrijpende voorstelling over de noodzaak van flexibiliteit, doorzettingsvermogen en samenwerking. Twee dansers hebben ieder een duidelijk doel voor ogen, maar de weg ernaartoe is gevuld met obstakels, zowel fysiek als mentaal.

View English content

De dansers krijgen in HOW IT ENDS niet alleen met elkaar te maken, maar ook met een decor vol levensgrote dominostenen. Hiermee brengt de Nederlands-Servische choreograaf Jelena Kostić de spontaniteit en de grilligheid van het leven naar de dansvloer. In de meest letterlijke zin van het woord werpen de blokken, met hun onvoorspelbare gedrag, obstakels op.

Volharden, vallen, opstaan en opnieuw beginnen

Jelena Kostić gebruikt het lichaam als ultiem vertelinstrument in een doorleefde danstaal vol contrasten en emoties. Voor de danstaal van HOW IT ENDS liet ze zich inspireren door free running, een genre binnen de urban dance waarin de dansers zich verhouden tot verschillende obstakels en omgevingselementen.

De voorstelling is een ode aan de spelende mens. Met een blokkendoos kan die zich eindeloos bezighouden
Theaterkrant - Lees meer

English

Two dancers populate the playing field. They each have a clear goal in mind, but the road to it is filled with obstacles, both physical and mental. A poignant performance about the need for flexibility, perseverance and cooperation.

In HOW IT ENDS the dancers are not only confronted with each other, but also with a setting full of life-size dominoes. In this way the Dutch-Serbian choreographer Jelena Kostić brings the spontaneity and capriciousness of life to the dance floor. In the most literal sense of the word, the blocks, with their unpredictable behaviour, throw up obstacles.

Jelena Kostić uses the body as the ultimate narrative instrument in a dance language full of contrasts and emotions. For HOW IT ENDS she found inspiration in free running, a genre within urban dance in which the dancers relate to different obstacles and elements in their environment.

Meer info en credits

Vanwege de coronamaatregelen is de voorstelling aangepast voor twee dansers in plaats van de oorspronkelijke vier. De focus verplaatst zich van groepsdynamiek naar de dynamiek tussen twee individuen, die op elkaar aangewezen zijn.

Because of the corona measures the performance has been adapted for two dancers instead of the original four. This entails the shift of focus from group dynamics to the dynamics between two individuals, who are ultimately dependent on each other.

Choreografie Jelena Kostić, dansers Noëmi Wagner en Blazej Jasinski, dramaturgisch en artistiek advies, conceptontwikkeling Lou Cope, artistiek advies & repetitor Judit Ruiz Onandi , artistiek advies Thomas Falk, componist Dyane Donck, decorontwerp Ascon de Nijs, lichtontwerp Dominique Pollet, kostuumontwerp Biljana Grgur, productie Andrea van Bussel, communicatie Laura Roling, campagnebeeld Nataša Radosavljević & Nikola Kostić

Met steun van: Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, FPK, BNG Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Dans