Human 20

ALL too HUMAN 2022

De Vage Bond x MAP Tilburg x Full Colour Tilburg

Na een succesvolle eerste editie in september 2021, is ALL too HUMAN terug! Krakerscollectief de Vage Bond, MAP Tilburg en Full Colour Tilburg slaan de handen ineen om wederom een festival neer te zetten om diversiteit te vieren binnen wereld van filosofie én daarbuiten.

View English content

Het thema van dit jaar? IDENTITEIT! Tilburg bestaat uit veel verschillende groepen met veel verschillende identiteiten, maar hoe goed kennen we elkaar nu eigenlijk? ALL too HUMAN hoopt jouw nieuwsgierigheid in de ander te prikkelen en nodigt bezoekers uit buiten hokjes te denken.

Het bomvolle, diverse programma bestaat uit lokale en nationale sprekers, artiesten en kunstenaars die zich op verschillende manieren met het thema IDENTITEIT bezighouden. Verwacht een mix van theater, spoken word, panel discussies, lezingen, catwalks, live muziek, films én heerlijk eten & drinken.

We maken binnenkort het programma bekend. Koop alvast je tickets! Vorig jaar waren ze in no time uitverkocht.


📅 Zaterdag 24 september
🕒 12:00 - 01:00
💸 € 7,50
📍 Theater De Nieuwe Vorst


De Vage Bond is een Krakerscollectief bestaande uit filosofen Sophie Sanders, Arthur Kok en Tim Outshoorn. Samen nemen zij de zware taak op zich om filosofie van haar stoffig imago te ontdoen en maken zij gevarieerde programma’s in theater de Nieuwe Vorst.

Minorities and Philosophy (MAP) Tilburg is onderdeel van een internationaal studentennetwerk met als missie structurele ongelijkheden binnen de academische filosofie aan te pakken en filosofie toegankelijker te maken voor mensen uit gemarginaliseerde groepen.

Full Colour Tilburg is een burgerinitiatief dat de rijke culturele diversiteit in de stad Tilburg zichtbaar wil maken. Dit doen zij door de dialoog aan te gaan met beleidsmakers én inwoners, inspiratiebijeenkomsten te organiseren, verhalen te delen, kennis te verspreiden, taboes te doorbreken én onze verschillen te vieren.

English

After a successful first edition in September 2021, ALL too HUMAN is back! Krakers collective de Vage Bond, MAP Tilburg and Full Colour Tilburg join their efforts once more to organize a festival to celebrate diversity, within the field of philosophy and beyond.

This year’s theme? IDENTITY! Tilburg consists of so many different groups with so many different identities, but how well do we know each other? ALL too HUMAN hopes to spark your curiosity for other people and invites visitors to think outside of the box.

Our diverse program is packed with local and national speakers and artists who, in one way or the other, are concerned with the topic of IDENTITY. Expect a mix of theater, spoken word, panel discussions, lectures, catwalks, live music, films and delicious food & drinks.

We will soon announce the program. Buy your tickets soon! Last year they were sold out in no time.

📅 Saturday 24th of September
🕒 12:00 - 01:00
💸 € 7,50
📍 Theater De Nieuwe Vorst

De Vage Bond is a Krakers collective consisting of philosophers Sophie Sanders, Arthur Kok and Tim Outshoorn. Together they took on the difficult task to get rid of philosophy’s dusty image and they make varied programs at Theater de Nieuwe Vorst.

Minorities and Philosophy (MAP) Tilburg is part of an international student-led network. Its mission is to address structural injustices in academic philosophy and make philosophy more accessible to people from marginalized groups.

Full Colour Tilburg is a citizens’ initiative that wants to visibilize the rich cultural diversity that Tilburg has to offer. They do this by engaging in dialogues with policy makers and inhabitants, organizing inspiration gatherings, sharing stories, spreading knowledge, breaking taboos and celebrating differences.

Delen

Tickets
  • normaal € 7,50

Filter

Krakers