Bekijk tickets

kraak: qult gathering #1

De queer huiskamer van Tilburg

De Qult Gatherings zijn open inloop avonden in het teken van de Tilburgse LHBTIQA+ gemeenschap. We toveren de KRAAKKELDER om tot huiskamer. Soms met programma, soms zonder. Kom even bankhangen, kaap de muziek, speel een spelletje of organiseer je eigen rollerdisco. Dit is een queer space (meestal) zonder voorbedacht plan waar we ongegeneerd queer mogen zijn. Come and joint the QULT!

View English content arrow-right

De eerste Qult Gathering staat in het teken van het afstudeerwerk ‘About Queerness’ van strevend kunstenaar en filmmaker Cleo Exters (2000). Diens werk legt de focus op de queer community, seksisme en feminisme. Cleo combineert zijn eigen ervaringen en onderzoeken met de verhalen van andere mensen, waardoor het werk een persoonlijke én gedeelde ervaring kan zijn voor iedereen.

‘About Queerness’ is een pocket documentaireserie en podcast over queer identiteiten. De maker heeft vier mensen geïnterviewd wiens professie meer representatie genereert/ creëert voor de queer community. Denk drag queens, queer houses, non-binaire acteurs en queer event organisatoren. De pocket documentaire en podcast zullen uiteindelijk educatie verlenen aan middelbare scholen. Ook zal er in de traditie van de punk en queer cultuur een ZINE ontwikkeld worden die de audio- en visuele ervaring ondersteunt en meer inzicht geeft in proces van het werk en de geïnterviewden.

“Als een queer en trans persoon is representatie van mijn community heel belangrijk. Omdat er heel weinig representatie is, heb ik het op mezelf genomen om deze documentaireserie en podcast te maken, volledig gefocust op queer mensen en hun professie en identiteiten.”

OVER QULT
QULT is een nieuw Tilburgs queer platform met als doel het versterken en verbinden van de lokale LHBTIQA+ gemeenschap. Enerzijds promoot en faciliteert QULT nieuwe en bestaande LHBTIQA+ initiatieven en evenementen. Anderzijds, organiseert QULT regelmatig Qult Gatherings en activiteiten door en voor de Tilburgse queer gemeenschap.

📅 Woensdag 21 juni
🕒 20:00
📍 KRAAKKELDER
💰 Pay what you want!

English

The very first Qult Gathering will be centered around the graduation work of aspiring interdisciplinary artist and filmmaker Cleo Exters (2000). Their work revolves around the queer community, sexism and feminism. Cleo combines his own experiences and research with other people’s stories. This way his work becomes a personal and shared experience for everyone.

‘About Queerness’ is a pocket documentary series and podcast about queer identities. The maker interviewed four different people whose profession generate/ create representation of the queer community. Think drag queens, queer houses, non-binary actors and queer event organizers. The pocket documentary and podcast will eventually be shown at high schools and other events as a form of education. In the tradition of punk and queer culture, there will be ZINE accompanying the audio and visual experience, giving further insight into the creation process and interviewees.

“As a queer and trans person, representation of my community is very important. Since there is barely any, I took it upon myself to create this by making a documentary series and podcast entirely focused on queer people and their profession and identity.”

ABOUT QULT:
QULT is a new Tilburg based platform that aims to strengthen and connect the local queer community. On the one hand, QULT will promote and facilitate new and existing LGBTQIA+/Queer initiatives and events. On the other hand QULT will open up a queer space through regular Qult Gatherings and activities hosted by and for the Tilburg community.

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English