0318 Last Resistance Annemijn Rijk © William Van Der Voort
0712 Last Resistance 6 Annemijn Rijk
0712 Last Resistance Annemijn Rijk

Last Resistance

Annemijn Rijk | Body of Art

Last Resistance is een duet tussen het om zich heen grijpende lichaam van een jonge man en de heldere, warme stem van de berichten die hij afspeelt, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het ontvouwt zich fragmentarisch, als een koortsdroom.

View English content

De jonge man houdt vast aan dat wat hij nog heeft in een wanhopige poging om van de stem te horen hoe het nu verder moet, hoe het koude zweet op zijn lichaam te dragen zonder haar.

Nobody really tells you this, but sometimes, the healing hurts more than the wound


Dat wat er is gebeurd is onbepaald, maar dat wat het met het lichaam doet is onvermijdelijk. De lange, lenige en tegelijkertijd broze ledematen van Blazej Jasinski kroppen op, verzamelen spanning en grijpen gretig in elkaar, op zoek naar controle. Om vervolgens weer, op de meest onmogelijke momenten uiteen te spatten, rond te zwaaien als ongeleide projectielen, op zoek naar hoop en verlossing, naar adem, naar ruimte naar licht of verlichting.

0712 Last Resistance Staand1 Annemijn Rijk

Last Resistance is een voorstelling over vast grijpen en afscheid nemen. Over intimiteit en afstand. Over verslaving en overleving. Over rock bottom en hoop, isolatie en connectie. Over trauma’s en gebeurtenissen, hoe we die in ons lijf opslaan en hoe die soms naar buiten klappen, onaangekondigd en ongevraagd. Over fysieke sensaties en gemis, opoffering en genezing. Over kijken naar je eigen reflectie in een plas bloed en je realiseren: I exist. Something needs to happen here.

Lees meer over Body of Art, het kunstplatform van Annemijn Rijk >TIP: Blijf na de voorstelling even om te reflecteren. Body of Art biedt nog een kort contextprogramma aan om vrijwillig aan deel te nemen.

Wat is de impact op jou als bezoeker?

Annemijn Rijk onderzoekt wat de impact van de voorstelling op jou als bezoeker is. Aan de hand van een aantal vragen over een periode van zes weken meten we wat de impact en het residu van Last Resistance is. Wil je hierbij ondersteunen en onderdeel van uitmaken? Schrijf je dan in bij Laura de Vos (laura@bodyofart.nl) of scan de QR code voorafgaande aan de voorstelling in het theater.

English

Last Resistance is a duet between the gripping body of a young man and the warm, female voice of the messages that he plays, again and again and again. Clinging to what he has left, in a desperate attempt to hear from the voice how to move on, how to carry the cold sweat on his back without her.

What happened is indefinite, but what it does to the body is inevitable. Blazej Jasinski's long, limber and at the same time brittle limbs knob, gather tension and eagerly interlock in search of control. Only to then, at the most impossible moments, explode again. They swing around like unguided projectiles, in search of hope and redemption, for breath, for space for light or enlightenment.

Last Resistance is a performance about grasping and saying goodbye. About intimacy and distance. About addiction and survival. About rock bottom and hope, isolation and connection. About trauma and past events, how we store them in our bodies and how they sometimes unfold, unannounced and unsolicited. About physical sensations and lack thereof, sacrifice and healing. About looking at your own reflection in a puddle of blood and realizing: I exist. Something needs to happen here.

Meer info en credits

Concept, tekst & choreografie Annemijn Rijk, dans Blazej Jansinski, stem Tessa Stephenson, tekst editor Anna van der Kruis, compositie Aura Bouw

Last Resistance is na Re:Born (The Abject Body) het tweede deel van het raamwerk Body of Art; een meerjarig project van choreografe Annemijn Rijk, waarin ze onderzoekt wat ons lichaam ons kan vertellen over ons mens-zijn.

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Dans

Filter

Nieuwe makers, Language no problem