0318 Last Resistance Annemijn Rijk © William Van Der Voort

Last Resistance

Annemijn Rijk

Last Resistance is een duet tussen het om zich heen grijpende lichaam van een jonge man en de heldere, warme stem van de berichten die hij afspeelt, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het ontvouwt zich fragmentarisch, als een koortsdroom.

View English content

De jonge man houdt zich vast aan dat wat hij nog heeft in een wanhopige poging om van de stem te horen hoe het nu verder moet, hoe het koude zweet op zijn lichaam te dragen zonder haar.

Nobody really tells you this, but sometimes, the healing hurts more than the wound. Yet I want you to know darling, that a healed person can love you to death and never speak to you again. I need you to understand that.

Dat wat er is gebeurd is onbepaald, maar dat wat het met het lichaam doet is onvermijdelijk. De lange, lenige en tegelijkertijd broze ledematen van Blazej Jasinski kroppen op, verzamelen spanning en grijpen gretig in elkaar, op zoek naar controle. Om vervolgens weer, op de meest onmogelijke momenten uiteen te spatten, rond te zwaaien als ongeleide projectielen, op zoek naar hoop en verlossing, naar adem, naar ruimte naar licht of verlichting.

Last Resistance is een voorstelling over vast grijpen en afscheid nemen. Over intimiteit en afstand. Over verslaving en overleving. Over rock bottom en hoop, isolatie en connectie. Over trauma’s en gebeurtenissen, hoe we die in ons lijf opslaan en hoe die soms naar buiten klappen, onaangekondigd en ongevraagd. Over fysieke sensaties en gemis, opoffering en genezing. Over kijken naar je eigen reflectie in een plas bloed en je realiseren: I exist.
Something needs to happen here.

English

Last Resistance is a duet between the gripping body of a young man and the warm, female voice of the messages that he plays, again and again and again. Clinging to what he has left, in a desperate attempt to hear from the voice how to move on, how to carry the cold sweat on his back without her.

What happened is indefinite, but what it does to the body is inevitable. Blazej Jasinski's long, limber and at the same time brittle limbs knob, gather tension and eagerly interlock in search of control. Only to then, at the most impossible moments, explode again. They swing around like unguided projectiles, in search of hope and redemption, for breath, for space for light or enlightenment.

Last Resistance is a performance about grasping and saying goodbye. About intimacy and distance. About addiction and survival. About rock bottom and hope, isolation and connection. About trauma and past events, how we store them in our bodies and how they sometimes unfold, unannounced and unsolicited. About physical sensations and lack thereof, sacrifice and healing. About looking at your own reflection in a puddle of blood and realizing: I exist.
Something needs to happen here.

Meer info en credits

Concept, tekst & choreografie Annemijn Rijk, dans Blazej Jansinski, stem Tessa Stephenson, tekst editor Anna van der Kruis, foto William van der Voort

Delen

Tickets
  • normaal € 12,00
  • FHK 50% € 6,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00

Genre

Dans

Filter

Language no problem, Try-out