Makerssessies
0810 Anna Zurkirchen
0810 Florian Slangen Oscillator 3
0810 Killing Time Eleni Ploumi Staand@interdependentphoto Nl

Makers Sessies

Makershuis x De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst en Makershuis Tilburg nodigen deze zomer nieuwe makers uit om eindelijk weer voor publiek te presenteren. Wij, en zij ook, kunnen niet wachten! En hopelijk jullie ook niet.

View English content

Een zomer in De Nieuwe Vorst is natuurlijk niet compleet zonder nieuwe makers. Geniet op deze woensdagavonden van uitprobeersels, proeves, onaffe zaken, openbare repetities en try-outs op het gebied van theater, dans en wat dies meer zij…


Programma

 • help me kill some time - Eleni Ploumi
  Eleni Ploumi is een Tilburgse performer/choreograaf. Gefascineerd door de relatie tussen haarzelf en haar publiek tijdens een live performance, danst ze altijd in haar eigen werk.
  In haar performatieve experimenten speelt ze met steeds wisselend perspectief, verschillende ruimtes en verhoudingen om zo de traditionele theatervormen te betwisten en uit te dagen. Vanavond bij Makers Sessies vraagt Eleni ons om het bekende te herontdekken en contact te maken met iets onbekends. Een nieuwe performance zal ter plekke gemaakt worden, bestaande uit een mix aan texturen, verhoudingen en identiteiten aangedragen door het publiek.
 • OSCILLATOR - Florian Slangen
  Florian Slangen (1993, Antwerpen) is acteur, zanger en theatermaker met een passie voor taal en muziek. Hij studeerde af aan het conservatorium in Tilburg (Fontys) richting Muziektheater en deed vervolgens een master Muziektheater Performance in Arnhem (ArtEZ).

  OSCILLATOR is een absurde muziektheater-performance over de complexiteit van taal. Over datgene waar al over is gesproken, maar waar nog niet alles mee is gezegd. Over datgene wat er altijd al was of nooit is geweest. Een performance over de relatie tussen woorden en hun bedoeling. Over het belang van elkaar begrijpen en de kracht van betekenis. Want wat gebeurt er als je het verband kwijtraakt tussen dit en dat? Wat is taal nog zonder haar bedoeling? Blijft er dan alleen nog chaos over?


 • Both Bodies (working title) - Skypunch Collective / Anna Zurkirchen
  Een dansvoorstelling die de zintuigen bespeelt. In een scenografie die gebaseerd is op de 'Peppers-Ghost-illusion' bevragen de makers de menselijke perceptie en de fragiele conceptie van de realiteit. Een zachte beschouwing over wat het betekent om in ons dagelijks leven op onze zintuigen te vertrouwen, balancerend op de grens van begrip en ongrijpbaarheid. Voor hun nieuwste project duikt Skypunch Collective voor het eerst in een Black Box Setting, om te experimenteren met reflectie, licht en lichaam.


Pay what you want

Deze avond bepaal jij zelf wat je wilt en kunt betalen. Van elk bedrag, hoe klein ook, worden wij blij. Het helpt ons om werk van jonge makers te kunnen blijven presenteren.

Om zeker te zijn van een plek, reserveer je via de ticketknop je gratis kaart.

English

 • help me kill some time - Eleni Ploumi
  Eleni Ploumi is a performer and choreographer based in Tilburg. As a dance maker she always performs in her own creations, for she is enthralled by the potent relation between her and the audience during a live performance. On a quest of challenging the traditional formats of theatre and performance, she is exploring the performative experience within different contexts, spaces and relations.

  For Makers Sessies she now is asking for your contribution to re-discover the known and touch some unknown. A new performance shall be composed as a mix of textures, relations and identities coming from suggestions by the audience.
 • OSCILLATOR - Florian Slangen
  Florian Slangen is an actor, singer and theatre maker with a passion for language en music. He graduated from the Conservatorium in Tilburg (Fontys), music theatre en did a master Music Theatre Perfomance in Arnhem (ArtEZ).

  OSCILLATOR is an absurd music theatre performance about the complexity of speech. About that what has already been spoken about, but by which not all has been said. About what has always been or never has been. A performance about the relationship between words and their purpose. About the importance of understanding each other and the power of significance. What happens when you lose the connection between this and that? What is language still without meaning? Will only chaos remain?
 • Both Bodies (working title) - Skypunch Collective / Anna Zurkirchen
  A dance performance that teases the mind and plays the senses. Taking place in a scenography based on the 'Peppers-Ghost-illusion', it questions human perception and the fragile conception of reality.
  A soft contemplation on what it means to rely on our senses in our daily life, balancing on the border of comprehension and ungraspability.

  For their newest project, Skypunch Collective dives into a Black Box Setting for the first time, experimenting with a simple, but versatile scenography.


Delen