Makerssessies
0803 Artist In School Mees En Anoek
0803 Billand Fred Adventures Elysia Mc Mullen
0803 Company Hein Photo Credits Jan Turkenburg
0803 La Piratesse 19

Makers Sessies

Makershuis x De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst en Makershuis Tilburg nodigen deze zomer nieuwe makers uit om eindelijk weer voor publiek te presenteren. Wij, en zij ook, kunnen niet wachten! En hopelijk jullie ook niet.

View English content

Een zomer in De Nieuwe Vorst is natuurlijk niet compleet zonder nieuwe makers. Geniet op deze woensdagavonden van uitprobeersels, proeves, onaffe zaken, openbare repetities en try-outs op het gebied van theater, dans en wat dies meer zij…

Het programma


 • Bram van Helden
  Op het grensvlak van beeldende kunst en theater concentreert Bram zich op het bezielen van levenloze objecten.Hij speelt met voorwerpen, hun relatie tot elkaar en hun betrekking tot de mens. Daarbij transformeert hij assisterende objecten tot hoofdpersonages en creëert zo de tijd om het niet-menselijke om ons heen, met aandacht, waar te nemen.
 • Unnecessary violence - Companie Hein
  Speels, absurd en misschien een beetje agressief. Met hun vriendschap als basis, jongleren, dansen en bewegen Elise en Nils erop los om hun visie op de mens en zijn gedrag te laten zien. Het publiek wordt uitgenodigd om zich te mengen in het perspectief van de artiesten die, ondanks dat ze volwassen zijn, nog altijd kinderlijke nieuwsgierigheid zijn. Toch proberen ze dit te verhullen achter een masker van professionaliteit.
 • LaPiratesse
  Met spoken word, dans, visuals en extravagante kostuums zuigt deze band je mee in de werelden van frontmens Inez Wolters. Als zeer bijzondere leading voice zingt Inez namelijk niet maar ze heeft wel heel veel te zeggen! Over (gender)gelijkheid en femininiteit bijvoorbeeld, maar ook over armoede en eenzaamheid, en technologische en natuurlijke omwentelingen. In no-time wisselt Inez voor je ogen van kostuum naar kostuum, van karakter naar karakter, ze neemt je mee langs haar gedachten, vragen en dromen op een persoonlijke manier die tegelijkertijd universele thema’s weet te raken.
 • Anoek & Mees
  Met hun voorstellingen, interventies, acties en theatrale ontmoetingen, die veelal plaats vinden binnen het maatschappelijke domein, zoekt dit makersduo de grenzen van theater op. Vanaf mei 2022 werken ze aan het innovatieve project Artist in School. Een participatief onderzoek naar de vraag of theater als instrument ingezet kan worden om het emotioneel welzijn van leerlingen te verhogen. Tijden deze makers sessie zullen ze in een interactieve TedTalk aan de slag gaan met een casus die ze in hun vooronderzoek zijn tegengekomen.
  Artist in School is een project van Het Laagland, het Graaf Huyn College, Lectoraat autonomie en openbaarheid in de kunsten (Zuyd Hogeschool), Gemeente Sittard-Geleen, COC-Limburg, de Rutgers Stichting & VIA ZUID talentontwikkeling podiumkunsten Limburg.
 • Rozemarijn Romeijn
  Rozemarijn Romeijn maakt theater. Hoewel... Zelfs dat vraagt ze zich af in haar residentie bij het Makershuis. Onder begeleiding van Ine te Rietstap onderzoekt ze haar makerschap in inhoud en in vorm. A Great Reset, zou je kunnen zeggen. Voor deze reset kun je Rozemarijn kennen van haar artistiek werk voor HZTeam, het jongerenplatform van Het Zuidelijk Toneel, als artistiek leider van T*Agency en als maker van allerlei andere megalomane (sociaal-artistieke) theaterprojecten in Tilburg. En na haar reset? Wie zal het zeggen. Wat ze zal doen op 3 augustus? Totaal onbekend.
 • Bill and Fred’s Adventures - Elysia McMullen
  Bill en Fred, twee professionele en bereisde avonturiers, allebei nuttelozer dan nutteloos zonder de ander, worden samen meesters in het ontrafelen van het absurde. Het duo legt een diepgaande precisie in hun bewegingen, dankzij jaren ervaring in improvisatie, clownerie en dans.
  Dit stuk is een avontuur dat begint bij het einde, zoekend naar eigendommen en rugzakken. Een avontuur dat er tegelijkertijd niet in slaagt te beginnen en te eindigen. Het duo slaat artistieke nieuwe wegen in, brengt het niveau van dans en clownerie tot ongekende hoogtes.
  Ze gebruiken een ingewikkelde taal van gebaren en beweging, ontwikkeld door improvisatie. Hun werk is afgeleid van de humoristic movement taal die focust op de clowneske dansexpressie. Met deze abstracte stijl nemen ze hun publiek mee op een ontdekkingsreis vol humor.Pay what you want

Deze avond bepaal jij zelf wat je wilt en kunt betalen. Van elk bedrag, hoe klein ook, worden wij blij. Het helpt ons om werk van jonge makers te kunnen blijven presenteren.

Om zeker te zijn van een plek, reserveer je via de ticketknop je gratis kaart.

English

Bram van Helden
Bram van Helden works in the field of theatre and the visual arts. His work travels among disciplines and lands in between.
In his work he plays with the status of objects, in relation to each other and to people. Thereby transforming assistants to main characters. As a result creating time to observe and experience the non-human things around us.

Unnecessary violence - Companie Hein
Playful, absurd and maybe a little bit violent. Inspired by the behavior of playing children, who constantly test the limits of their environment, and with their friendship as a base, Elise and Nils use their skills in juggling, dance and acrobatics to share their vision of human behavior. ‘Unnecessary violence’ aims to invite the audience to become part of a reality in which adults don’t move past that child-like behavior, but instead try to cover it up with a layer of professionality.

LaPiratesse
With spoken word, dance, visuals and extravagant costumes, this band will suck you into the inner worlds of frontperson Inez Wolters. She is a very special leading voice for she does not sing but she does have lots to say about a lot of things. Like (gender)equality and femininity for example, poverty and loneliness, and technological and natural change. Before your very eyes Inez changes from one costume into another, from character to character. In her unique personal way she takes you along her thoughts, her questions and dreams which, at the same time, touch all kinds of universal themes.

Anoek & Mees
With their performances, interventions, actions and artistic encounters, that often take place within the social domain, this duo of makers explores the boundaries of theatre. From May 2022 they work on the innovative project Artist in School. A participatory action research on whether theatre can be used as a language in high schools to increase the emotional well-being of the students. During this makers session, Anoek & Mees will give an interactive TedTalk, and together with the audience they will work on a case that they encountered in their preliminary research.
Artist in School is a project of Het Laagland, het Graaf Huyn College, Lectoraat autonomie en openbaarheid in de kunsten (Zuyd Hogeschool), Gemeente Sittard-Geleen, COC-Limburg, de Rutgers Stichting & VIA ZUID talentontwikkeling podiumkunsten Limburg.

Rozemarijn Romeijn
Rozemarijn Romeijn makes theatre. Although… she is questioning even that during het residence at Makershuis Tilburg. Under supervision of Ine te Rietstap she researches her makership on substance and form. A Great Reset, you might say. From before her reset, you may know her from her artistic work for HZTeam, the youth platform within Het Zuidelijk Toneel, or as artistic leader at T*Agency of from multiple other megalomaniac (social-artistic) theatre projects in Tilburg. And after her reset? Who knows. What she is going to do on August 3rd ? Totally unknown.

Bill and Fred’s Adventures - Elysia McMullen
Bill and Fred - two professional and well traveled adventurers, both less than useless without one another, together become master resolvers of the absurd. The duo bring a profound level of precision to their movement built through years of experience in improvisation, clowning and dance.The work is an adventure that begins at an end, searching for belongings and backpacks. An adventure both failing to start and finish at the same time. Together the duo are breaking new ground artistically bringing levels of professional dance and clowning to new heights.
An intricate language of gestural and body movements which was developed through improvisation. Their work derives from that humoristicmovement language which focuses on the clownesque expression of dance. Abstract in style they bring their audience on a journey of discovery and laughter.

Delen