102829 Kim Marta 0102

Our Arms Grew Together

Marta & Kim

Een kijkje achter gesloten deuren. Een intieme voorstelling over afhankelijkheid door kunstenaarsduo, en geliefden, Marta en Kim.

View English content

Our Arms Grew Together is een autobiografisch portret van de liefdesrelatie tussen het kunstenaarsduo Marta & Kim. In een wereld die onafhankelijkheid viert, kiezen zij bewust voor onderlinge afhankelijkheid. Het duo gaat op zoek naar een fysieke metafoor voor hun relatie. Dit ontvouwt zich in een intiem, eerlijk, bijna documentair universum van wat normaal achter gesloten deuren blijft: de sensualiteit en kwetsbaarheid van één lichaam worden met twee mensen. Tegelijkertijd toont het de ongemakkelijkheid ervan: het letterlijk niet van elkaar weg kunnen lopen en het loslaten van controle en persoonlijke belangen. Marta & Kim stellen grote vragen in een persoonlijke en meeslepende voorstelling.

Goed om te weten: er komen naakte lichamen voor in deze voorstelling.


Tickets € 15 via Festival Circolo

English

A peek behind closed doors. An intimate performance about dependency by artist duo, and lovers, Marta and Kim.

Our Arms Grew Together is an autobiographical portrait of the love affair between the artist duo Marta & Kim. In a world that celebrates independence, they consciously choose for dependency. The duo searches for a physical metaphor for their relationship. This unfolds in an intimate, honest, almost documentary universe of what normally remains behind closed doors: the sensuality and vulnerability of becoming one body with two people. At the same time, it shows the awkwardness of it: literally not being able to walk away from each other and letting go of control and personal interests. Marta & Kim ask big questions in a personal and compelling performance.

Delen