Campo Julian 029Edit C Tina Herbots
0121 Mount Average Julian Hetzel © Thomas Dhanens

Mount Average

Julian Hetzel | CAMPO

In Mount Average vermaalt theatermaker Julian Hetzel dictators tot pulp en nodigt je tijdens een fabrieksbezoek persoonlijk uit om het statische (koloniale) verleden een nieuwe, fluïdere invulling te geven. De toekomst ligt in onze handen.

Al eeuwenlang wordt kunst ingezet om de glorie van de natie, haar grote leider en diens politieke ideologie te versterken. De beeltenissen van figuren als Lenin, Hitler, Mao, Stalin of Leopold II zijn deel van het collectief geheugen. Ze zijn een fysieke weergave van een bepaald regime, een specifiek tijdsgewricht, een ideologie.

Stilzwijgend, dominant aanwezig en gemaakt van materialen die een natie moeiteloos overleven.

De toekomst zal vloeibaar zijn

In deze voorstelling gebruikt Julian Hetzel de bustes van historische figuren, heersers, tirannen, dictators, als bronmateriaal om dat statische verleden te deconstrueren en het daarna te herwerken, fluïde te maken. Ze worden geschaafd en tot stof vermalen, en na het toevoegen van vloeistoffen nemen ze ook letterlijk een flexibele vorm aan. Performers en publiek verwerken de materie uiteindelijk tot iets nieuws. Op die manier wordt het verleden niet uitgewist, maar gedeconstrueerd en herschikt tot een flexibel nieuw geheel.

Mount Average is een performatief parcours, met tijdsslots van 20 minuten. De totale duur is 70 min.
Kies het tijdsslot van je voorkeur.

In een speels concept van constructie en deconstructie legt Hetzel mechanismen van ontwrichting bloot. Net als in eerdere voorstellingen verweeft hij daarin fijntjes zijn commentaar op de consumptiemaatschappij.
Theaterkrant - Lees meer
Meer info en credits

Van Julian Hetzel, met Kristien De Proost, Pitcho Womba Konga & Jana De Kockere, dramaturgie Miguel Angel Melgares, artistiek advies Sodja Lotker, assistent scenografie Pleun Verhees.Productie Ism & Heit Utrecht (NL) i.s.m. CAMPO Gent (BE). Coproductie Frascati Producties Amsterdam, Standplaats Utrecht, SPRING Festival Utrecht, Schauspiel Leipzig (DE). Met de steun van Fonds Podiumkunsten NL, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, We Are Public, Kickstart Cultuurfonds, Vlaamse Gemeenschap & Stad Gent.

Julian Hetzels performances zijn pogingen om de wereld te ontrafelen, terwijl hij strategieën probeert aan te reiken om ze te kunnen transformeren. In zijn werk geeft hij speculatieve methodes die ons zowel met de trauma’s van het verleden, als met de uitdagingen van het heden leren om te gaan. Hands on, dit keer. De kwaliteit van Julian Hetzels werk wordt (inter)nationaal erkend.

Delen