20190208 Koektrommelstudio Prejavu Nologo 58
1
2
Première

O-Zero

Les Payenkes Utopistes

In O-Zero worden circus, dans en muziek gecombineerd tot een modern ritueel. De schijnwerpers staan op pure beweging, de ‘trucs’ zijn verborgen in de choreografieën.

View English content

O-Zero kan worden gezien als een echte terugkeer naar de roots. Een circusartiest is oorspronkelijk iemand die op de vloer of in de lucht voor een publiek beweegt. In O-Zero zijn de technische prestaties echter niet het hoofdonderwerp, maar zijn ze verborgen in de continuïteit van de bewegingen.

Door de bewegingen wisselen de kunstenaars zoveel mogelijk informatie uit met het publiek. Er wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd waarmee iedereen een zoektocht naar een nieuwe ruimtelijke dimensie door gedachten en geest kan volgen en ervaren.

De cirkel is prominent aanwezig in dit stuk. Deze geometrische vorm die noch begin noch einde heeft, is een bron van inspiratie voor de bewegingen, de enscenering, het uiterlijk van de kunstenaars, en voor de manier waarop het Cyr-wiel gebruikt wordt.


Les Payenkes Utopistes
Les Payenkes Utopistes is het gezelschap van de twee Zwitserse circusartiesten Saphia Loizeau en Samuel Rhyner. Ze combineren acrobatiek, dans en Cyr-wheel en concentreren zich op pure beweging, het menselijk lichaam, de communicatie en het vertrouwen in elkaar.

English

O-zero could be seen as a modern ritual, where the simplicity and the purity of movements are highlighted. We could talk about a true return to the roots : a circus artist is, originally, somebody who moves on the floor or in the air in front of an audience. The only difference here is that thetechnical feats, instead of being the main subject, are hidden in the continuity of the movements.

It is through the movements that the artists are exchanging as many informations as possible with the audience; to create a common language which allows each and everyone to follow and experience with them a search of a new spatiotemporal dimension by thoughts and spirit.

The circle is very present in this piece, it invites the audience to get in its atmosphere. This geometrical shape which has neither a beginning nor an end, recurrent in every rituals, has been a source of inspiration for the movement quality, the scenery, the appearance of the artists, and of course for their way of using the Cyr-wheel.
A 50 minutes show aiming for a total symbiosis between audience and artists, creating a unique moment.


Les Payenkes Utopistes
Les Payenkes Utopistes is a Swiss association founded by two circus artists, Saphia Loizeau and Samuel Rhyner. They blend acrobatics, dance and Cyr-wheel in their work to focus mainly on « pure » movement, the human body, the complicity, the communication and the trust in each other.

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Circus

Filter

Nieuwe makers, Language no problem, Première