Prejavu Algemeen Beeld Site
Promobeeld My Heart Into My Mouth Bart Grietens

PREJAVU

Makershuis Tilburg

PREJAVU is het platform van Makershuis Tilburg waar nieuwe makers zichzelf introduceren, presenteren en gloednieuw werk vertonen. Spannende cross-overs tussen dans, circus en theater doen je versteld staan.

View English content

Verspreid door het hele gebouw van De Nieuwe Vorst zie, proef, ruik en ontdek je projecten, voorstellingen en de eerste voorzetten voor nieuw werk. Laat je verrassen door nieuwsgierig makende previews, pitches, tête-a-têtes, installaties en filmpjes, en bekijk prikkelende performances en presentaties. Met plezier stellen we je podiummakers voor waar je de komende tijd meer over gaat horen en van gaat zien.

Vanavond zie je o.a.

My Heart Into My Mouth - Espen Hjort

Een hortend, haperend, krijsend, neuriënd en hijgend duet door twee mannen over de momenten waarop het je niet lukt om je hart op je tong te krijgen. Wat kan je uitspreken zonder het te zeggen?
Twee mannen die iets traumatisch hebben meegemaakt ontmoeten elkaar. Ze kunnen echter geen taal gebruiken om te communiceren – ze hebben uitsluitend bewegingen en geluiden om zich te uiten.

Als inspiratiebron en leidraad voor de voorstelling gebruikt Hjort het concept van punk. 'Voor punk geldt: al kan je het niet, je doet het toch. Het gaat over bereidheid, je niets aantrekken van conventies. Dus in plaats van keurige taal, zoeken we het in ruw en rauw geluid.'

Maar ik wil laten zien dat het (mannelijkheid) geoefend is, het is aangeleerd. Je bent niet mannelijk, je doet mannelijk.
Espen Hjort


The Hangman Radioshow

Een eenzaam radiostation, een megalomaan statief, een storende zender en een hoop kleine aangepaste synthesizers die we simpelweg ‘thingies’ noemen. Gedurende de performance ontvouwd zich een vreemde wereld die niets weg heeft van de echte wereld. Waar ontmoeten deze twee werelden elkaar?The Hangman Radioshow neemt het publiek, ieder met een eigen radio, mee op reis naar vervlogen tijden en vergeten toekomsten. Het publiek volgt de fantasieën van een jonge radiomaker. We eindigen in een ander universum waar licht geluid maakt, circus een satelliet wordt en waar alles leeft.

Noortje Sanders, Camille Paycha en Thijs Veerman zijn The Hangman Radioshow. Het collectief onderzoekt nieuwe manier van verhalen vertellen en narratieve overdracht waarin het ervaringen wil maken in plaats van verhalen. Alle drie opereren zij in de grijze gebieden van hun disciplines.
Noortje is een visual artist, maar flirt met theater. Camille is constant in discussie met haar eigen discipline circus. Thijs is een designer, scenograaf of uitvinder, afhankelijk van de positie van de maan en de sterren.
Het trio voelt zich soms niet thuis in hun respectieve disciplines. Net zo nieuwsgierig als het publiek dat zij meenemen in hun experimenten, mixen ze liever alles bij elkaar.

English

PREJAVU is the platform of Makershuis Tilburg where young theatre talent gets the opportunity to introduce en present themselves. Exciting cross-overs between dance, circus and theatre will stagger you.

Tonight, among others, you will see:

My Heart Into My Mouth

The newest performance of theatremaker Espen Hjort.

We meet two men who have gone through a traumatic event together. Words cannot capture their emotions, ther needs. My Heart Info My Mouth is a faltering, stammering duet of screeches. Humming and gasping, it tells us about those thos instances when we fail to wear our hearts on our sleeves. How much can we express without saying it?


The Hangman Radioshow

A lonely radiostation, a megalomaniac tripod, an interfering transmitter and a pile of tiny custom synthesizers that we simply call thingies. Over the course of the performance a strange world unfolds that in nothing looks like the real world. Where do these two worlds meet?

The Hangman Radioshow takes the audience, each with their own radio, on a journey to bygone times and forgotten futures. The audience follows the fantasies of a young radio maker. We arrive in a different universe where light makes sound, circus becomes a satellite and everything is live.

Noortje Sanders, Camille Paycha and Thijs Veerman are The Hangman Radioshow. The collective is investigating new ways of storytelling and narrative delivery in which it aims to make experiences rather than stories. All three are all operating within the grayscale of their disciplines.
Noortje is a visual artist, but flirts with theater. Camille is in continuous discussion with her own circus discipline. Thijs is a designer, scenographer or inventor, depending on the position of the moon and the stars. The three sometimes don't feel at home in their respective disciplines. As curious about the end result as the audience they take along on their experiments, they rather mix it all together.In coproduction with Oerol and Circollaborative Tools.

Meer info en credits

My Heart Into My Mouth

Concept en regie Espen Hjort, spel Yamill Jones en Felix Schellekens, scenografie en kostuums Sanne Lips, geluidsontwerp Marko Ivic.

Espen Hjort studeerde in 2016 af aan de regieopleiding in Amsterdam. Samen met Het Huis Utrecht kreeg hij in 2018 de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten toegekend. Hij is als regietalent verbonden aan Het Huis Utrecht.

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Mix, Makershuis

Filter

Laat je verrassen, Nieuwe makers, Language no problem