Bekijk tickets

RELIQUIEM

Katja Heitmann

In 2020 was Katja Heitmann een maand lang te gast bij De Nieuwe Vorst met Motus Mori. Bezoekers en bewoners van de stad doneerden hun persoonlijke bewegingen aan haar bewegingsarchief. Met Motus Mori: RELIQUIEM zet Katja Heitmann een volgende stap: de bewegingen uit haar archief worden overgedragen aan het publiek.

View English content arrow-right
alert

Let op: Deze voorstelling speelt op locatie bij museum De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg


In de ‘bewegingsopera’ RELIQUIEM ervaar je andermans beweegredenen op de meest directe en indringende manier mogelijk: via jouw lichaam. In een intiem ritueel verplaats je jezelf in de vele donateurs van het archief en neem je hun persoonlijke ‘bewegingsrelikwieën’ op in jouw bewegingsrepertoire. Katja noemt dit ‘kinetische empathie’.

Welke beweging zou jij willen erven?

Katja Heitmann is gefascineerd door de voortdurende pogingen van de mens om aan haar eigen sterfelijkheid te ontsnappen. Deze paradox is de muze van het bewegingsarchief Motus Mori. Zoals beweging gaat én vergaat, is de mens tegelijkertijd epi-centrale meester van het eigen leven én slechts een schilfertje in de eeuwigheid. Met RELIQUIEM zet Katja Heitmann de volgende stap binnen haar archiefonderzoek; het creëren van collectief gedeeld bewegingserfgoed om het veilig te stellen voor de toekomst. Het archief wordt overgedragen aan ‘iedereen’. Immers: wil niet ieder mens blijven voortbewegen, tot in eeuwigheid?

quote
Heitmann heeft een missie. Ontegenzeggelijk. In Motus Mori geeft ze het lichaam terug aan een maatschappij, die de waarde ervan uit het oog dreigt te verliezen. Urgenter kan kunst niet zijn. Maar behalve urgent is Reliquiem ook zeer ontroerend. Immers, het lichaam is vergankelijk en confronteert ons met eindigheid.
- Theaterkrant - keuze van de criticus Lees meer

New York Times (USA): “The archive is our body.”

De Standaard (BE): “Kinetische empathie op haar best”

De Volkskrant: “Hoogst origineel”

NRC: “De schoonheid en kwetsbaarheid van dans in één doordacht concept”

Museumtijdschrift: “Directer, effectiever en aangrijpender dan welke video, foto of tekst ooit kan zijn.”


👉👉👉 ACTIE! Bezoek De Pont met korting 👈👈👈

Op vertoon van je ticket voor Reliquiem kun je op dezelfde dag De Pont bezoeken voor de actieprijs van € 9,50.


English

What moves humankind? In the multi-year art project Motus Mori, Katja Heitmann collects and preserves human movement. Since 2019, more than 1,000 people have already donated their personal movement to this embodied archive, an ever-growing foundation from which the choreographer creates new artworks.

In the 'movement opera' RELIQUIEM, you experience other people's motions in the most direct and touching way possible: through your body. In an intimate ritual, you put yourself in the shoes of the archive's many donors and incorporate their personal "movement relics" into your motion repertoire. Katja calls this 'kinetic empathy'. Which movement would you like to inherit?

Katja Heitmann is fascinated by the human attempt to escape their own mortality. This paradox is the muse of the movement archive Motus Mori. As movement goes and vanishes, we are at the same time epi-central master of our own life ánd just a spark in eternity.

With RELIQUIEM, Katja Heitmann takes her archive research to the next level; creating a collective shared movement heritage to secure it for the future. The archive will be transferred to 'everyone'. After all: doesn't every human being want to keep moving, for eternity?

The press on Motus Mori: New York Times (USA): "The archive is our body" De Standaard (BE): "Kinetic empathy at its best" de Volkskrant (NL): "Highly original" NRC (NL): "The beauty and vulnerability of dance in one thoughtful concept" Museumtijdschrift (NL): "More direct, effective and poignant than any video, photo or text can ever be."

Meer info en credits arrow-right

Concept, artistic direction, libretto: Katja Heitmann

Concept, music, dramaturgy: Sander van der Schaaf

Production: Stichting This is not a show

Interviews, editing: Eva Geia Huisman, Josefine Patzelt, Wies Berkhout, Moene Roovers, Ornella Prieto, Eleni Ploumi, Karolien Wauters

Artistic advice: Liesbeth Groot Nibbelink, Marijn Meijles, Jan Ruts

Scenography Taciser Sevinc [TACISER.S ART AND DESIGN]

Photography Hanneke Wetzer

International development: Fanny Martin | Art of festivals

Supported by: Fonds Podiumkunsten, Gemeente Tilburg, Provincie Noord Brabant

Co-production partners: SPRING, Korzo, DecemberDance, tanzhausNRW

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English