1031 René Sinking Sideways

René (8+)

Sinking Sideways

Een hypnotiserend onderzoek naar beweging en cadans. Het begint altijd met een beweging die al het andere in gang zet. De show René is een ode aan cadans, herhaling en ritme.

View English content

Twee lichamen bewegen, synchroon, constant en staan nooit stil. Het duo neemt de bezoekers mee in een trance, nodigt ze uit om de beweging te voelen en om te verdwalen in details. Uitgangspunt voor deze stilistische voorstelling van het jonge circuscollectief Sinking Sideways is één specifieke beweging. Deze verkennen en vervormen ze met in het achterhoofd de vraag: in hoeverre is deze beweging te beïnvloeden? Tot hoe ver kunnen we het pushen? Ze stellen hun eigen kwetsbaarheid op de proef, en daarmee die van een ieder ander. Sinking Sideways is een hypnotiserend onderzoek naar beweging, tempo en herhaling.


Tickets volwassenen € 10, kinderen € 5 via Festival Circolo

English

A hypnotic exploration of movement and cadence.

It always starts with a movement that sets everything else in motion. The show René is an ode to cadence, repetition and rhythm. Two bodies move, synchronously, constantly and are never standing still. The duo takes the visitors into a trance, inviting them to feel the movement and to get lost in the details. The starting point for this stylistic performance by the young circus collective Sinking Sideways is one specific movement. They explore this motion and deform it, bearing in mind the question: to what extent can we influence this movement? How far can we push it? They put their own vulnerability to the test, and thus that of everyone else. Sinking Sideways is a hypnotic investigation into méovement, tempo and repetition.

Delen