Tendermensmall Jpeg5Of6
Tender Man 2
Tender Man 3
Tender Men 4

Tender Men

Koen de Preter

‘Tender Men’ boeit en verwart, treitert en triggert ergens op de grens tussen bro, bromance en romance. De voorstelling zet de ambiguïteit tussen het stoere en het sensuele in de verf.

View English content

Koen De Preter creëert in zijn nieuwe dansvoorstelling een universum waarin mannelijkheid en de gevoeligheid ervan centraal staan en werpt een licht op onze samenleving waarin we steeds banger zijn om elkaar aan te raken. Hij stelt zich de vraag hoe mannen met elkaar om zouden gaan in een wereld zonder homofobie.

‘Tender Men’ gaat over de onbevreesdheid, schoonheid en poëzie van aanrakingen, maar ook over de chaos en de misverstanden die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Vier mannen - met elk hun eigen dansachtergrond en identiteit - staan symbool voor kwetsbaarheid, ruwheid en tederheid.


Over Koen De Preter

Koen De Preter is choreograaf en performer. Hij experimenteert met vormen en publieken en beweegt zich tussen verschillende circuits. Het zoeken naar een balans tussen abstractie en theatraliteit in dans vormen samen met eclectische soundtracks een constante in zijn creaties. Na intiemer werk als de gecureerde avond ‘Solo Night’ en zijn solo ‘DANCING’ is het nu tijd voor een grotere voorstelling met een internationale cast.


English

Tender Men’ fascinates and confuses, provokes and triggers somewhere on the boundary between bro, bromance and romance. The performance highlights the ambiguity between the rough and the sensual. In his new dance performance, Koen De Preter creates a universe in which masculinity and its sensitivity are central. He wants to address the necessity of touch and wonders how men would interact with each other in a world without homophobia.


‘Tender Men’ is a choreography for four performers with different dance backgrounds and identities. Their unique personalities contrast and complement one another and combine toughness with tactility. We see the fearlessness of touch and the poetry of caring in an intimate way. Men daring to be vulnerable.

Koen De Preter is both choreographer and performer. He experiments with forms and audiences and moves between different circuits. The search for a balance between abstraction and theatricality in dance together with eclectic soundtracks form a constant in his creations. After more intimate work like the curated evening 'Solo Night' and his solo 'DANCING', it is now time for a bigger performance with an international cast.

Meer info en credits

choreografie en concept Koen De Preter
dans en choreografie Benoît Nieto Duran, Johhan Rosenberg, Po-Nien Wang, Souleymane Sanogo
dramaturgisch advies Nienke Reehorst
lichtontwerp Fudetani Ryoya
kostuums Atelier Marie Driestechniek Eva Dermul
zakelijke productieleiding Lenneke Rasschaert
spreiding Vincent Companycoproductie C-TAKT, DansBrabant, Perpodium
residenties KVS Brussel, Cultuurcentrum ccBe Berchem, de Warande Turnhout, Dommelhof Neerpelt, De Nieuwe Vorst Tilburg, De Grote Post Oostende, Kunstencentrum STUK Leuven

met steun van de Vlaamse overheid, stad Antwerpen, de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid en Cronos Invest

beeld Stanislav Dobak & Bart Grietens

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • < 25 jaar en studenten € 10,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Dans