Bekijk tickets

The Balancing Act

WArd/waRD

Ann Van den Broek experimenteert in The Balancing Act met live videobeelden en geluids- en lichteffecten. Rollen tussen danser en muzikant vervagen en vermengen zoals we dat in haar werk vaker zien. Met muziekpedalen manipuleren de performers geluid, licht en beeld. Op zoek naar het goede volume, de juiste scherpte of een mooi licht waarin het leven genoten kan worden.

View English content arrow-right

Een levendige, installatie-achtige setting langs de grenzen van dans en performance

In een oeuvre vol extremen, waarin de Vlaamse choreograaf steeds weer diepe emoties en zware thema’s belicht die ontzettend dicht bij haar staan, is het nu tijd rust te vinden in een evenwichtig middelpunt. Deze zoektocht vertaalt zich in een uitgebalanceerde voorstelling. Het golft in vloeiende bewegingen tot een haast meditatieve trans. Tegelijkertijd is de balans iets dat je nooit helemaal lijkt te kunnen vangen. Soms is het ternauwernood niet vallen, jezelf opvangen en weer doorgaan. De balans is zo precair dat ‘ie ongrijpbaar lijkt.

Voor The Balancing Act heeft Ann Van den Broek het menselijk lichaam opnieuw tot in detail bestudeerd en onderzocht. Het lichaam als weegschaal. Alles werkt samen. Ieder gewricht, iedere spier. Om maar niet te vallen. Naast deze fysieke balans haalt Van den Broek voor The Balancing Act inspiratie uit ons dagelijks streven naar een evenwichtig leven.

English

With The Balancing Act Ann Van den Broek experiments with live video images and sound- and light effects. As we often see in her work, roles between dancer and musician fade. The performers manipulate sound, light and images with music pedals. Looking for the right volume, a good sharpness or a beautiful light in which life can be experienced. It creates a lively, installation-like setting along the boundaries of dance and performance.

As the Flemish choreographer highlighted deep emotions and dark theme’s that are very close to her, it is now time to find rest in a balanced center. This search translates to a very levelled performance. It undulates in flowing movements into an almost meditative trans. At the same time, this balance seems to be something that’s never really graspable. It’s almost falling, getting yourself together, and going on. The balance is so precarious that it seems elusive.

For The Balancing Act Ann Van den Broek once more studied and researched the human body in great detail. The body as a scale. Everything working together. Every joint, every muscle. Just to not fall. Besides the physical balance, Van den Broek gets inspiration by our pursuit of a life in balance.

Meer info en credits arrow-right

concept en choreografie Ann Van den Broek, performers o.a. Louis Combeaud, Nik Rajšek, Jean-Gabriel Maury, Marion Bosetti, Carla Guerra, Kamil Pilarski, muziek Nicolas Rombouts, vooraf opgenomen zang Gregory Frateur, video- en lichtontwerp Bernie van Velzen, scenografie Ann Van den Broek, styling kostuums Ann Van den Broek i.s.m. Marielle Vos, Internationale boekingen A propic I Line Rousseau & Marion Gauvent, Nederlands agentschap Bureau Berbee & Jansen.

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English