0502 Hilde Heather The Beauty Lores Copyright Williamvander Voort 009
0502 Hilde Heather The Beauty Lores Copyright Williamvander Voort 011
0502 Hilde Heather The Beauty Lores Copyright Williamvander Voort 003

The Beauty of Falling Apart

DansBrabant: Hilde Elbers & Heather Ware

Heather en Hilde verkennen in twee solo's de lichamelijkheid, performativiteit en het maakproces van de ander.

View English content

Vanuit hun gedeelde, diepgewortelde passie voor het buitenleven en de natuur maken Hilde en Heather een solo voor elkaar. Ze zijn geïntrigeerd door het moment waarop de kracht van de natuur verandert van bevrijdend in bedreigend, het moment waarop onze eigen onbeduidendheid op de proef wordt gesteld en de drang om te overleven het overneemt.

In deze solo’s gebruiken Hilde en Heather alleen wat ze voorhanden hebben; elkaar, hun lichamen en de fysieke ruimte die ze innemen, om de dunne lijn te bewandelen van ‘je veilig genoeg voelen’.


The Barren Lands
As the earth moves beneath my feet
fire and ice search for an anchor colliding
in the cathedral of flesh as it all
rises up to meet me


Choreograaf Hilde Elbers onderzoekt hoe we onderdak en veiligheid kunnen vinden in ons eigen lichaam en in de wildernis van onze eigen primitieve aard. Een solo balancerend op de grens van observatie, overgave en gevecht.


A Fine Kind of Madness
What if you can’t go back,
what if you can’t downclimb?
Can we give ourselves over to the beauty of falling apart?


Een voortdurende fascinatie van choreograaf Heather Ware is het onderzoek naar risico. In A Fine Kind of Madness zet Heather een stapje terug en neemt ze afstand van het begrip risico om de onderliggende gedachte van veiligheid te bestuderen.

Twee sterke danseressen gaan aan het werk met intrigerend bewegingsmateriaal...
Theaterkrant - Lees meer

English

From their shared, deep-rooted passion for the outdoors and nature, Hilde and Heather both make a solo performance for the other. They are intrigued by the moment in which the power of nature changes from liberating into threatening. The moment when our insignificance is being tested and the will to survive takes over.

In these solo’s they only use what is available to them; each other, their body’s and the fysical space they fill up, to walk the thin line of ‘feeling sufficiently safe’.

The Barren Lands
As the earth moves beneath my feet
fire and ice search for an anchor colliding
in the cathedral of flesh as it all
rises up to meet me


Choreographer Hilde Elbers explores the ways we use to find shelter and safety in our own body’s and in the wilderness of our primitive nature. This is a solo balancing on the limits of observation, resignation and combat.


A Fine Kind of Madness
What if you can’t go back,
what if you can’t downclimb?
Can we give ourselves over to the beauty of falling apart?


Choreographer Heather Ware’s continuous fascination is the research for risk. In A Fine Kind of Madness she takes a step back and distances herself from the term risk to fully examinate the underlying thought of security.

Meer info en credits

Choreografie en performance Hilde Elbers en Heather Ware, lichtontwerp Ellen Knops, dramaturgie o.a. Anne-Marije van den Bersselaar.
Productie DansBrabant en Podium Bloos.
Met dank aan LeineRoebana & ICK Amsterdam.

Delen

Tickets
  • normaal € 17,00
  • Vroege Vogels € 12,00
  • FHK 50% € 8,50

Genre

Dans

Filter

Language no problem