Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij doen ons uiterste best dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten. Aan de informatie, vermeld op deze website, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Nieuwe Vorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij De Nieuwe Vorst of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Nieuwe Vorst. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Nieuwe Vorst.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, recensies, interviews en dergelijke op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Nieuwe Vorst ofwel van het bij de voorstelling betrokken gezelschap.

English