Privacy Statement

De Nieuwe Vorst, gevestigd aan Willem II-straat 49, 5038 BD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Nieuwe Vorst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nieuwe Vorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Nieuwe Vorst analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De Nieuwe Vorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via publiciteit@denieuwevorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Email verzending

Door je via de site in te schrijven voor onze nieuwsbrief stem je er in toe dat we je gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

De (standaard) nieuwsbrief wordt maximaal 2 keer per maand verstuurd. De kindernieuwsbrief maximaal 1 keer per maand. Actienieuwsbrieven worden maximaal 15 keer per jaar gestuurd.
Je kunt je op elk moment weer uitschrijven door op 'unsubscribe from list' te klikken of je gegevens veranderen bij 'update your preferences' in de footer van de mails die je van ons ontvangt.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nieuwe Vorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Nieuwe Vorst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Nieuwe Vorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Social media cookies
Op onze website zie je de logo’s van Facebook, LinkedIn, Instagram en X. Deze partijen verzamelen zelf gegevens van onze bezoekers. Lees de privacy statements van deze partijen voor meer informatie over hoe zij jouw gegevens gebruiken en wat jouw invloed daarop is.

Analytische cookies
- We gebruiken Google Analytics-cookies. De informatie die daardoor gemeten wordt, is volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en we delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. We creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en we houden je gegevens ook niet bij over meerdere apparaten. Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
- We gebruiken Hotjar-cookies om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website. Dit helpt ons om de website te verbeteren. Deze cookies bevatten een identifier die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en tijdens verschillende sessies te volgen. Bovendien kunnen we zien welke bezoekers in de Hotjar-steekproef zijn opgenomen. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.

Tracking cookies
- Onze website gebruikt een Facebook-pixel. Die helpt ons om bezoeken en bezoekers op onze website die binnenkomen via Facebook, te analyseren. De pixel slaat informatie op zoals: welke Facebook-gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken zij? Ook wordt het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebook-advertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Andersom is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook advertenties te tonen op het Facebook-platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
- Onze website gebruikt de opties voor retargeting van Google. Daardoor kunnen we bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht benaderen met advertenties in de Google-zoekmachine en het Google-netwerk. De cookie wordt opgeslagen op jouw computer, telefoon of tablet, en registreert geen persoonsgegevens, alleen het eerdere gedrag op de website. Deze cookies worden maximaal 540 dagen bewaard. Afmelden voor de Google-cookie kan hier.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar publiciteit@denieuwevorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Nieuwe Vorst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Nieuwe Vorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nieuwe Vorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via publiciteit@denieuwevorst.nl

Cookie Informatie

English