try-out

All Watched Over by Machines of Loving Grace

Ezra Veldhuis & Bosse Provoost

In 'All Watched Over by Machines of Loving Grace' verkennen Ezra Veldhuis en Bosse Provoost vrijheid en onvrijheid in relatie tot technologie, door het gelijknamige gedicht van Richard Brautigan uit 1967 te ensceneren.

View English content arrow-right
alert

Deze voorstelling is een try-out en maakt deel uit van Murf/Murw Festival. Festivaltickets zijn te bestellen bij de organisatie van Murf/Murw via onderstaande link.

I like to think (and
the sooner the better!)
of a cybernetic meadow

where mammals and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky.

I like to think
(right now please!)
of a cybernetic forest
filled with pines and electronics
where deer stroll peacefully
past computers
as if they were flowers
with spinning blossoms.

I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

(Richard Brautigan)

Machines, medicijnen, algoritmes: veel nieuwe technologie lijkt eerder (arbeids)disciplinerend of gericht op sociale controle, dan dat ze ons nieuwe vormen van vrijheid geeft. Betekent dit dat Brautigans droom dood is? Leven we al in een totaal geperverteerde realisatie ervan? Of bevat de in zijn droom beloofde vrijheid nog steeds potentieel?

De voorstelling schippert tussen utopie en scepsis, tussen roes en ontnuchtering: we zien een “cybernetische ecologie”, waarin niet altijd duidelijk is of de verstrengelingen tussen mensen, materialen en apparaten symbiotisch of conflictueus zijn. Het licht lijkt te willen misleiden en hypnotiseren, de muziek vraagt om vertrouwen te hebben en los te laten. De vraag is niet óf we verstrengeld zijn, maar hoe we binnen die verstrengeling laveren, afzien en dansen.

At last I am free, I can hardly see in front of me!


Bekijk het hele programma op de site van Murf/Murw >

English

In All Watched Over by Machines of Loving Grace, Ezra Veldhuis and Bosse Provoost explore freedom and unfreedom in relation to technology, by staging Richard Brautigan's 1967 poem of the same name.

Machines, medicine, algorithms: many new technologies seem aimed at social control or the disciplining of labour, rather than giving us new forms of freedom. Does this mean Brautigan's dream is dead? Are we already living in a totally perverted realisation of it? Or does the freedom promised in his dream still hold potential?

The performance oscillates between utopia and scepticism, between ecstasy and disillusionment: we see a "cybernetic ecology" in which it is not always clear whether the entanglements between people, materials and devices are symbiotic or conflictual. The light seems to want to deceive and hypnotise, the music asks us to trust and let go. The question is not whether we are entangled, but how we suffer, dance and waver within that entanglement.

At last I am free, I can hardly see in front of me!

Meer info en credits arrow-right

Concept, licht en scenografie: Ezra Veldhuis & Bosse Provoost Choreografie: Nathan Ooms, Bosse Provoost, Ezra Veldhuis Performers: Estefanía Álvarez Ramírez, Jayson Batut, Nathan Ooms Kostuumontwerp & objecten: Carly Rae Heathcote Geluidsontwerp: Benne Dousselaere Uitvoering scenografie: Sibran Sampers Technisch productieleider: Wim Bernaers Outside eye: Marc Vanrunxt Stage dramaturgie: Cesar Vromman Productie: Hiros Coproductie: C-TAKT, NEXT Festival, auawirleben Festival, Kunstenwerkplaats, SPRING Performing Arts Festival, CAMPO, Perpodium, Kraagsteen Met de steun van: Kunstencentrum BUDA, De Grote Post, Le Bamp, STUK, Kunst/Werk, Stad Gent, de Vlaamse overheid, de taxshelter van de Belgische Federale Overheid via Ufund

ENGLISH
Concept, lighting and scenography: Ezra Veldhuis & Bosse Provoost Choreography: Nathan Ooms, Bosse Provoost, Ezra Veldhuis Performers: Estefanía Álvarez Ramírez, Jayson Batut, Nathan Ooms Costume design & objects: Carly Rae Heathcote Sound design: Benne Dousselaere Execution set: Sibran Sampers Technical coordination: Wim Bernaers Outside eye: Marc Vanrunxt Internship dramaturgy: Cesar Vromman Production: Hiros Co-production: C-TAKT, NEXT Festival, auawirleben Festival, Kunstenwerkplaats, SPRING Performing Arts Festival, CAMPO, Per Podium, Kraagsteen With the support of: Kunstencentrum BUDA, De Grote Post, Le Bamp, STUK, Kunst/Werk, Stad Gent, the Flemish government, taxshelter of the Belgian Federal Government via Ufund

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English