Dansmaand Opening Lores 01 10 2017 Williamvander Voort 88

Onze nieuwe makers

Jaarlijks presenteren veel nieuwe makers hier hun eerste voorstelling. Makers die aangesloten zijn bij Makershuis Tilburg, maar zeker ook van buitenaf.

Makershuis Tilburg is het samenwerkingsplatform voor theater, dans en circus dat aan (beginnende) kunstenaars mogelijkheden biedt hun makerschap te ontwikkelen en een eigen praktijk op te bouwen. Tijdens de PREJAVU-avonden presenteren zij hun resultaten.

We wisselen actief uit met productiehuizen en andere talentontwikkelaars in het land en maken ruim baan voor talenten die via PLAN gesteund worden. Soms haken we aan op bestaande (landelijke) vormen zoals Moving Futures, een reizend festival met aanstormend choreografietalent, of Het Debuut, dat met prijswinnaars van het ITs festival laat touren.

Ook is De Nieuwe Vorst aangesloten bij De Coproducers, dat erop gericht is om samen met zeven andere theaterinstellingen nieuwe makers een groter landelijk speelgebied te bieden. De Nieuwe Vorst stelt zich op als partner van de makers en de groepen die de komende jaren door de Coproducers gesteund worden.