Bekijk tickets

Ghost Box (12+)

Duda Paiva

Wat als je de mogelijkheid had om alles aan jezelf te veranderen, perfectie te bereiken, of zelfs onsterfelijk te worden? Zou je die kans grijpen, zelfs als dat betekent dat je alles moet opgeven wat je menselijk maakt?

View English content arrow-right
alert

Dit is een schoolvoorstelling voor diverse klassen van middelbare scholen. We stellen de plaatsen die nog over zijn graag beschikbaar voor andere bezoekers.

In Ghost Box schetst Duda Paiva een mogelijke toekomstige wereld, waar het mens-zijn onder een vergrootglas ligt. We bevinden ons in een energiecentrale die twee prototypes van de neo-mens heeft geproduceerd. Om te functioneren moet het prototype allerlei – soms brute – aanpassingen ondergaan om uiteindelijk een ‘perfecte’ mens te worden: eeuwig jong, oneindig gemodificeerd en met kunstmatig gegenereerde gevoelens. Het publiek kiest: welke van de twee modellen gaat verder?

Gebruikmakend van elementen van horror en poëzie nemen de dansers en schuimrubberen sculpturen van Duda Paiva Company je mee in een dystopisch verhaal, waarin de prijs van ons bestaan hoger blijkt dan we beseffen.

English

NB: This is a school performance for various classes of secondary schools. We are happy to make the remaining places available to other visitors.


What if you had the ability to change everything about yourself, achieve perfection, or even become immortal? Would you seize that opportunity, even if it means giving up everything that makes you human?

In Ghost Box, Duda Paiva paints a possible future world where humanity is under scrutiny. We find ourselves in a power plant that has produced two prototypes of the neo-human. To make this prototype function, it undergoes various - sometimes brutal - adjustments, ultimately aiming to become a 'perfect' human: eternally young, infinitely modified, and with artificially generated emotions. The audience chooses: which of the two models will proceed?

Using elements of horror and poetry, Duda Paiva and his sculptures take you on a dystopian journey where the cost of our existence proves higher than we realize.

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English