Bekijk tickets

Me&You: In a Dialogue

Nikita Maheshwary/DansBrabant

Me&You: In a Dialogue is een collectieve leeservaring. Het publiek wordt uitgenodigd brieven te lezen: brieven van ‘mij’ aan ‘jou’. De brieven hebben thema’s als zorg, schuld, moederschap, nationalisme, dekolonisatie en twijfelachtige geschiedschrijving - gezien door de ogen van een gekleurd dansend meisje -de naachnewali- ik.

View English content arrow-right
alert

Deze voorstelling is volledig Engels gesproken.

Wij, me & you, delen 75 minuten lang de ruimte om gezamenlijk deze ervaring te orkestreren: door hardop te lezen, rond te lopen, te luisteren naar de andere stemmen of gewoon door ons onder te dompelen in alle indrukken, opgedaan tijdens eerdere ontmoetingen met mij.

‘…(in de brieven) ‘Ik’ onthult en vibreert zijn lading omdat de ‘jij’ aan wie het geadresseerd is steeds veranderd - van de schrijvers vroegere zelf tot het toekomstige kind, van bevriende artiesten waarvan er een stervende is tot historische en fictieve rolmodellen. De ‘ik’ als artiest, moeder, vriend of toeschouwer probeert haar plaats te vinden en op te eisen in een wereld die nog steeds bepaalt wordt door ongelijkheid tussen culturen, religies en genders. De ‘ik’ als danser, bewegend tussen verleden, heden en toekomst. De ‘ik’ als een ‘tijdelijke bewaarder slechts een link tussen de gestorvenen en de ongeborenen…’. En dus, als er één zin is die alles samenbrengt, is het de schrijvers intentie om mindful te zijn. For all the women to become; for all the women yet to come’.

Guy Cools, dansdramaturg
augsustus 2022

De Indiaas Nederlandse Nikita Maheshwary is een performance artiest, choreograaf, dramaturg en kunstdocent. Haar artistieke onderzoek richt zich voornamelijk op het snijvlak van gender, cultuur en identiteit.
Ze werkt als choreograaf en dramaturg en geeft les aan Academy of Circus en Performance en aan de Dance Academy van Fontys Academy of Arts in Tilburg.

Pay What You Want

Voor dit evenement hanteren we Pay What You Want.
Je reserveert een kaartje via de site en betaalt pas na afloop van de voorstelling een bedrag waar jij je goed bij voelt.

English

Me&You: In a Dialogue is a collective reading performance in which you (the audience) are invited to read a series of 16 letters addressed by ‘me’ to ‘you’. The letters delve in the themes of care, guilt, limitations, motherhood, nationalism, decoloniality and questionable historiographies - looked through the lens of a brown dancing girl -the naachnewali - me.

Together, me & you, share the space for 75 minutes and, collectively orchestrate the experience by: reading aloud or walking around or listening to the voices of others reading around us or by just soaking in the impressions unfolding of your earlier encounters with me.


“….(in these letters) ‘I’ reveals and vibrates its multitude, because the ‘you’ it addresses constantly changes – from being the writer’s past self, to a future child, to friends-artists, one of which is dying, to historical and fictional role models. The ‘I’ as artist, as mother, as friend or spectator tries to find and claim her place in a world that is still defined by too many inequalities between cultures, religions and genders. The ‘I’ as dancer, moving between past, present and future. The ‘I’ as a ‘temporary custodian merely a link between the dead and the unborn’. ….So, if there is one sentence in this first collection that weaves everything together, it is the writer’s intention to be mindful. For all the women to become; for all the women yet to come”

Guy Cools, Dance Dramaturg
August 2022

About Nikita Maheshwary
Originally from New Delhi, Nikita Maheshwary is a performance practitioner based in The Netherlands with over fifteen years of experience in choreography, dramaturgy, art education and artistic research. Her art inquiries lie at the nexus of gender, culture, and identity.
Currently, she works as an independent choreographer and dramaturg and teaches at the Circus Department and Dance Department, Fontys Academy of Arts, Tilburg.

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English