Bekijk tickets

Ocean Breeze

NITE | Mart van Berckel

Stel je een vrouw voor. Ze heeft het allemaal: een goede baan, een mooi huis en een liefhebbende zoon. En dan, op een dag, valt ze flauw op haar werk. Na een lange periode van omgaan met vage symptomen moet ze tot inkeer komen: ze is ziek. Een onverklaarbare ziekte vreet aan haar. Het is geen kanker. Het is geen COVID. Het is geen AIDS. Niemand weet wat haar mankeert - maar er hangt iets in de lucht. Misschien is ze allergisch voor de 21e eeuw?

View English content arrow-right
alert

Ocean Breeze is Dutch spoken and surtitled in English. 

Een typische NITE-voorstelling: energiek, muzikaal en hyper actueel

In haar zoektocht naar een geneesmiddel raakt ze steeds meer geïsoleerd. Ze probeert van alles - yoga, dure gezondheidsgoeroes - maar wordt alleen maar zieker. Haar gevecht met de ziekte komt niet overeen met het verhaal dat ze haar hele leven heeft gehoord: als je maar hard genoeg werkt, heb je alles onder controle. Zoals Kim Kardashian zei toen ze een huidziekte kreeg: ‘dit kan mij niet overkomen!’ Maar wat als het wel gebeurt? Wat als je lichaam je dwingt om je eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien? Wat als de mensen om je heen deze confrontatie met chaos niet aankunnen?

Ocean Breeze volgt deze vrouw die steeds eenzamer wordt. In een zelf verzonnen tv show die haar leven begint over te nemen, kan ze alles zijn wat ze wil zijn. Ze wordt in haar eigen fantasie de held onder de zieken. Haar verhaal is tegelijkertijd absurd, empowering en cringe, maar altijd gevoed door het verlangen om gezien te worden en daardoor misschien minder alleen te zijn.

een achtbaanrit die voelt als scrollen door een social media feed

Het NITE ensemble (Sarah Janneh, Bien De Moor, Sanne den Hartogh, Nimuë Walraven en Olaf Ait Tami) en percussionist (Yung -Tuan Ku) belichamen deze oprechte en soms absurde reis: een achtbaanrit die voelt als scrollen door een social media feed. Het is een relevant verhaal over een lichaam dat niet in de norm past, op zoek is naar gemeenschap en vecht om serieus genomen te worden. Ocean Breeze neemt het publiek mee naar het hart van wat het betekent om een (of ander) lichaam te zijn in onze maatschappij.

English

Ocean Breeze is a typical NITE performance: energetic, musical and hyper topical.
Imagine a woman. She has it all: a good job, a nice house and a loving son. And then, one day, she faints at work. After a long period of dealing with vague symptoms, she has to come to terms with it: she is sick. An inexplicable illness consumes her. It's not cancer. It's not COVID. It's not AIDS. No one knows what's wrong with her - but there's something in the air. Maybe she's allergic to the 21st century?

In her search for a cure, she becomes increasingly isolated. She tries everything - yoga, expensive health gurus - but only gets sicker. Her battle with the disease doesn't match the story she's heard all her life: if you work hard enough, you can control everything. As Kim Kardashian said when she developed a skin disease: 'this can't happen to me!' But what if it does? What if your body forces you to face your own vulnerability? What if the people around you can't handle this confrontation with chaos?

Ocean Breeze follows this woman who becomes increasingly lonely. In a self-made TV show that begins to take over her life, she can be anything she wants to be. In her own fantasy she becomes the hero among the sick. Her story is simultaneously absurd, empowering and cringe, but always fueled by the desire to be seen and therefore perhaps less alone.

Meer info en credits arrow-right

Geïnspireerd door Todd Haynes, Yolanda Hadid, Kim Kardashian, Olivia Laing, Audre Lorde, Nan Goldin, David Wojnarowicz en anderen die openlijk worstelen met ziekte.

Credits:
Regie: Mart van Berckel
Tekst: Lisanne van Aert
Cast: Sarah Janneh, Bien De Moor, Sanne den Hartogh, Olaf Ait Tami, Nimuë Walraven, Olaf Ait tami, Yung -Tuan Ku (percussie)
Decor- en lichtontwerp: Vera Selhorst
Kostuums: Rosa Schützendorf
Compostie: Mauro Casarini
Dramaturgie Friederike Schubert

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English