try-out
Bekijk tickets

PEEKABOO

Maxime Dreesen

PEEKABOO is een speels visioen waarin de wereld een seksspeeltuin is. Een utopie die via 'cruising' nieuwe manieren van contact verbeeldt om uiteindelijk te verdwalen in een web van experimentele relaties en onverwachte ontmoetingen. Er is geen revolutie, zonder een seksuele revolutie! Uit de slaapkamer, de straat op!

View English content arrow-right

Het fenomeen cruising (het zoeken van vluchtige seksuele contacten in de buitenlucht) is een tijdloos verhaal over de controle van lichamen, ruimte en tijd. Wie mag wat, waar, wanneer? Vragen die de personages ertoe aanzetten om te experimenteren met zichzelf, elkaar en hun omgeving op zoek naar hun persoonlijke idee van plezier.

een speels visioen waarin de wereld een seksspeeltuin is

In deze interdisciplinaire theatervoorstelling experimenteert theatermaker Maxime Dreesen met de relatie tussen de disciplines drag, hypnose, muziek, tekst en dans. Een performance met een ASMR-hypnotiseur als gids door het verhaal, campy musical songs en een trance ambient track als natuurlijk geluidstapijt. Op deze reis ontmoet je tal van entiteiten zoals drag clown Couenne, mating bird Courtney, Oscar The Explorer en ghosts of the past and future. Ze botsen en druipen, zoeken en verstoppen, zingen en lachen in een scenografie, door touche–touche, die even levendig en seksueel is als zijzelf.

Over Maxime Dreesen

Maxime Dreesen (°1996) is theaterregisseur en performer. Diens werk behandelt thema’s zoals sekspositiviteit, unlearning, gender spectrum en schaamte. Maxime zet diens missie voort om de wereld seksueel meertalig op te voeden en neemt met een humoristische blik beladen thema’s onder de loep. Na de protestperformance Youth For Sex (2021) en solovoorstelling Countersex Education (2022) vertrekt PEEKABOO vanuit een collectieve en maatschappelijke insteek van (publieke) seksualiteit.

Uit de slaapkamer, de straat op!

English

What would your life look like if you could re-examine your sexuality in the public space?

PEEKABOO shapes a playful vision of the world as a sex playground. A utopia that imagines new ways of contact through cruising, ultimately getting lost in a web of experimental relationships and unexpected encounters. There is no revolution without a sexual revolution! Out of the bedroom, into the street!

The story of cruising (the search for fleeting sexual contacts in the open air) is a timeless tale about the control of bodies, space and time. Who is allowed to do what, where, when? Questions that drive the characters to experiment with themselves, each other and their surroundings to figure out their personal idea of pleasure.

In this interdisciplinary theater performance, theater maker Maxime Dreesen experiments with the relationship between the disciplines of drag, hypnosis, music, text and dance. A performance with an ASMR hypnotist as a guide through the story, campy musical songs and a trance ambient track as a natural sound carpet. On this journey you will meet numerous entities such as drag clown Couenne, mating bird Courtney, Oscar The Explorer and ghosts of the past and future. They drip and collide, seek and hide, sing and laugh in a scenography, by touche–touche, as alive and sexual as they are.

ABOUT
Maxime Dreesen (°1996) is a theater director and performer. Their work addresses themes such as sex-positivity, unlearning, gender spectrum and shame. Maxime continues their mission to educate the world to become sexually multilingual and examines charged themes with a humorous eye. After the protest performance Youth For Sex (2021) and solo performance Countersex Education (2022), PEEKABOO starts from a collective and social approach to (public) sexuality.


Meer info en credits arrow-right

REGIE EN CONCEPT Maxime Dreesen
VAN EN MET Drag Couenne/Adrien De Biasi, Courtney May Robertson e.a. TEKST Oscar Mathieu Le Bussy SCENOGRAFIE EN LICHT touche–touche (Théo Demans)
DRAMATURGIE Hannah Brugge MUZIEK Benne Dousselaere
KOSTUUM Dragadina HYPNOSE Julia Dyck
GRAPHIC ARTWORK Yanis Berrewaerts
PRODUCTIELEIDING Marie Dejonghe
PRODUCTIE Tabooboo vzw
COPRODUCTIE De Nieuwe Vorst en De Studio met steun van PLAN BRABANT

Delen

  • email
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
English