De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst is een creatieve en bruisende ontmoetingsplek in hartje Tilburg, waar kunst, cultuur en smaken ontwaken, verhalen tot leven komen en de zintuigen worden geprikkeld.  We zijn een huis voor subculturen in het tegendraadse Tilburg.  We rekken het begrip theater op. Verwacht experiment, verwarring en kans op kunst in alle hoeken en gaten van onze historische villa, theaterzalen en prachtige binnentuin.

Onze missie: hier staan we voor

De Nieuwe Vorst is een multidisciplinair podium voor de presentatie en realisatie van podiumkunst in de breedste zin. We rekken het begrip theater op, maar vertrekken in onze keuzes altijd vanuit de kracht van live en samen in het hier en nu. We presenteren veelvormig podiumprogramma en ondersteunen theatermakers en programmamakers inhoudelijk en facilitair.

Wij geloven dat kunst kan raken door te verwarren, door herkenning te bieden, door nieuwe werkelijkheden te tonen. Dit gezamenlijk te ervaren in het hier en nu zorgt voor verbinding met elkaar en meer inlevingsvermogen in de ander. Dit vinden wij essentieel in een veranderlijke en steeds grimmiger en individualistischer wordende wereld door o.a. oorlog, klimaatverandering en de macht van sociale media.

Ons programma is meerstemmig en geëngageerd. De Nieuwe Vorst benadrukt de waarde en het plezier van experiment en het zijn in staat van verwarring. Wij kijken naar de wereld door een lens die vervreemdt van de norm, daar alternatieve perspectieven op biedt of die bevraagt zonder moralistisch te worden. Er bestaat in ons programma daarom niet één sluitende vorm, en genres worden steeds meer met elkaar vermengd. Theatervoorstelling, lezing, presentatie, festival, performance, expositie, pop-up store, huiskamer, café, volkskeuken; soms vind je bij ons het één, soms het ander, soms allemaal tegelijk.

Zonder experiment geen innovatie. Zonder meerstemmigheid geen inclusie. Recht op risico voor maker en publiek zijn belangrijk, en inherent aan experimenteren is ook het -diepmenselijke- falen. We maken hier ruimte voor, voor onze makers en onszelf. We doen niet alsof we een neutrale instelling zijn, en we proberen altijd zelfkritisch te blijven.

We werken vanuit een radicale JA mentaliteit (bij twijfel: doen!). De chaos die hiermee soms gepaard gaat zien we als een voedingsbodem voor nieuwe kansen en mogelijkheden. We laten onze programmering mede invullen door de stad, staan open voor bizarre plannen, we benutten elk hoekje en gaatje van het pand: van programma op ‘t dak tot een ondergrondse radiozender vanuit de kelder. Er is hier in huis altijd kans op kunst.

Onze visie: hier gaan we voor

De Nieuwe Vorst is er voor iedereen die binnen wil komen, ook voor wie dat zelf misschien nog niet weet. We streven naar een verdere vervaging van genres en presentatievormen, en verdere vermenging van publieksgroepen. Alles wat onder (of op) ons dak gebeurt is gelijkwaardig programma. De Nieuwe Vorst is een plek waar je naartoe komt omdat je vertrouwt op onze signatuur. Ons publiek is nieuwsgierig en houdt ervan verrast te worden. De beleving staat centraal, niet de namen van de makers of de titel van de voorstelling. Je weet nog niet wat te verwachten, maar let’s go!

De Nieuwe Vorst

 • is een huis voor podiumkunst in alle denkbare vormen
 • staat voor radicaliteit en experiment
 • heeft een JA mentaliteit
 • gelooft in de veranderkracht van verbeelding
 • staat voor dialoog en ontmoeting; met makers en met publiek.

Ons aanbod

 • is genre overschrijdend
 • is geëngageerd en authentiek en stelt vragen
 • is meerstemmig en vormvrij
 • draait om de kracht van live en samen in het hier en nu

Ons publiek

 • is nieuwsgierig naar live ervaringen en ontmoetingen
 • durft te vertrouwen op onze signatuur
 • staat open voor ontregeling en vertrouwt op de zachte landing die wij garanderen

Onze ambitie

 • een thuis en een veilige plek zijn voor theater- en programmamakers en een diverse groep aan bezoekers
 • de norm bevragen, blikken verruimen, nieuwe perspectieven tonen
English