Jaarverslag en bestuursinfo

Jaarverslag

Jaarrekening


Stichting De Nieuwe Vorst hanteert een bestuur-directiemodel.

Directeur
Bart van de Laak

Bestuur

Bert Palinckx - voorzitter
Lenneke Beunk - penningmeester
Ilja Hijink
Sam Branten
Frank van Pamelen

IBAN: NL90RABO 0106 2405 95
BTWnr:
81 44 60 768.B01
KvK: 180 77 624
BIC: RABONL2U

ANBI status
De Nieuwe Vorst heeft een ANBI status.
Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar voor 125%.
ANBI formulier

Beloningsbeleid
De Nieuwe Vorst volgt de CAO Nederlandse Podia

Governance Code Cultuur
Stichting De Nieuwe Vorst hecht veel belang aan transparant en goed bestuur en past de principes van de governance code cultuur toe. Lees meer over de code op governancecodecultuur.nl.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door VandenEnde Foundation

English