We zoeken een nieuw bestuurslid

(onbezoldigd)

De Nieuwe Vorst is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heb jij kennis van en ervaring met (hedendaags) theater, dans en aanverwante podiumkunsten, kennis van en/of ervaring met jongerencultuur en een netwerk in Tilburg en omgeving? Lees dan snel verder!

Over ons

Theater De Nieuwe Vorst is als basisvoorziening een belangrijke spil binnen de Tilburgse podiumkunsten. We zijn een tweede thuis voor jonge theater-, dans- en circusmakers uit de stad en ook vernieuwende gezelschappen uit het land weten De Nieuwe Vorst te vinden. Ons programma bestaat uit gevestigde en jonge makers, discipline-overstijgend werk en werk dat niet in een hokje te duwen is. We staan voor theater dat schuurt, nieuwsgierig maakt, experimenteel en innovatief is. We bereiken met onze programma’s een brede doelgroep, mede door de activiteiten die onder de naam ´Krakers´ worden ontwikkeld mét en vóór jongere doelgroepen uit de stad. De Nieuwe Vorst heeft een sterke binding met makers en is daarom, samen met de Schouwburg, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo en DansBrabant, een van de dragers van het Tilburgse Makershuis.

De Nieuwe Vorst huist in een prachtige villa in de binnenstad van Tilburg: een huis met twee zalen, een mooie tuin en allerlei verborgen plekjes. Een huis waar geleefd, gemaakt, samengewerkt en gepresenteerd wordt. In 2024 zal het pand worden verbouwd zodat het transparanter en toegankelijker wordt en beter dienstbaar kan zijn aan onze activiteiten.

Organisatie en toezicht

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de directeur. In de organisatie is een management team actief dat, naast de directeur bestaat uit de artistiek leider en de hoofden marketing, techniek en horeca/verhuur. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van maximaal 5 personen en overlegt circa 6 keer per jaar met de directie. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij onder meer de Code Cultural Governance. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen gender, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Wie zoeken we

Recent is een vacature ontstaan voor een algemeen lid van het bestuur. Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand met:

 • kennis van en ervaring met (hedendaags) theater, dans en aanverwante podiumkunsten
 • kennis van en/of ervaring met jongerencultuur
 • een netwerk in Tilburg en omgeving.

Het is van belang dat bestuursleden voldoende tijd ter beschikking hebben om naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie daar waar nodig bij te staan. Het bestuurslidmaatschap van De Nieuwe Vorst is onbezoldigd, maar eventuele onkosten worden vergoed.

Een bestuurslid van De Nieuwe Vorst:

 • Is in staat de visie van De Nieuwe Vorst uit te dragen.
 • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team.
 • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
 • Weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Kan strategische uitgangspunten beoordelen, weet de organisatie een spiegel voor te houden.
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in het bestuurslidmaatschap van De Nieuwe Vorst en herken je je in (een deel van) het profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2024 (het einde van de zomervakantie) je motivatiebrief en cv via sollicitaties@denieuwevorst.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bart van de Laak, directeur van De Nieuwe Vorst, via bart@denieuwevorst.nl of Bert Palinckx (voorzitter van het bestuur) via info@palinckx.nl.

English